Takaisin Selvitys: Osaamisella avainrooli maa- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Selvitys: Osaamisella avainrooli maa- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

17.02.2023

Osaamisella on ratkaiseva rooli maa- ja metsätalouden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kertoo tuore selvitys. Maa- ja metsätalouden ammatit sekä eri koulutusasteet sisältävässä selvityksessä tarkasteltiin tutkintojen, täydennyskoulutuksen ja neuvonnan keskeisiä sisältöjä. Selvityksessä tunnistettiin useita kehittämiskohteita.

Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat mm. yhtenäiset mittarit viljelyn ilmastovaikutusten todentamiseen, opetusmetsien ja -tilojen nostaminen kestävyysosaamisen kokeilualustoiksi, panostukset talousosaamiseen, ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus sekä oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta alan ilmastotoimenpiteet saadaan juurrutettua käytäntöön.

Osaamista tarvitaan alan uudistumisessa

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman selvityksen tavoite oli tuottaa kokonaiskuva ja toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä edistetään koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja neuvonnan keinoin.

Selvityshenkilö Susanna Kumpulaisen (MMT, KM) toteuttamassa selvityksessä tarkasteltiin laajasti luonnonvara-alojen, erityisesti maa- ja metsätalouden, tutkintoihin johtavan koulutuksen sekä opettajien ja muun ammatillisen täydennyskoulutuksen oppimateriaaleja, neuvontaa ja toteutusta.

- Maa- ja metsätalouden voimakas rakennemuutos yhdistettynä ilmastonmuutoksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin ilmiöihin velvoittaa alan neuvonta- ja koulutusorganisaatioita vastaamaan muuttuvaan osaaja- ja tietotarpeeseen, korostaa Susanna Kumpulainen.

Tutkittu tieto tulee saada laajasti käyttöön

Kesällä 2022 eduskunnalle valtioneuvoston selontekona luovutettu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa sekä edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on 3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa vuoteen 2035 mennessä. Ilmastosuunnitelman valmistelun yhteydessä tunnistettiin koulutuksen ja neuvonnan ratkaiseva merkitys ilmastotavoitteiden toimeenpanolle.

- Hallituskauden aikana toteutetulla laajalla tutkimus- ja kehittämishankkeiden kokonaisuudella on vahvistettu maankäyttösektorin tietopohjaa esimerkiksi maaperätiedon ja turvepeltojen vettämisen osalta. Selvitys korostaa, kuinka tärkeää on huolehtia siitä, että uusin tieto saadaan käyttäjien ulottuville. Tässä on tilaisuus eri sektorien toimijoille ja kysyntää uudenlaisellekin yhteistyölle, luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä arvioi.

Nyt julkaistun maankäyttösektorin osaamisselvityksen rinnalla toteutettiin myös osaamistarpeita ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta tarkasteleva Sopeutumisen osaamistarpeet -hanke. Luonnonvarakeskuksen toteuttaman hankkeen tulokset julkaistaan maaliskuun 2023 aikana.

Tutustu selvitykseen täällä. 

Lisätietoja:
Susanna Kumpulainen, selvityshenkilö, +358 40 735 2138, susanna.kumpulainen@mtk.fi
Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, +358 295 162 130, heikki.granholm@gov.fi

 aiheet: ilmasto, maankäyttö, koulutus, osaaminen, ilmastotavoitteet, selvitys