Takaisin Osaamisella ja suurella sydämellä - 30 vuotta edunvalvontaa Brysselissä

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Osaamisella ja suurella sydämellä - 30 vuotta edunvalvontaa Brysselissä

14.05.2021

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa. Tätä edelsi monen vuoden tiivis valmistelu-, neuvottelu- ja kampanjointivaihe. Maatalous oli koko ajan politiikan ja kansalaiskeskustelun ytimessä. MTK:lla oli merkittävä etulyöntiasema, sillä se oli asettunut Brysseliin jo ennen kuin jäsenyydestä ryhdyttiin vakavasti keskustelemaan.

Suuri osa suomalaista keskustelua jäsenyyden eduista ja haitoista perustui puhtaasti mielikuviin. Joku lupasi halpaa ruokaa, toinen pelotteli Venäjällä. MTK:n suora väylä Brysseliin, huipputaitava henkilöstö ja vahva järjestöviestintä nostivat järjestön EU-politiikan mahtitekijäksi noina maaseudun kohtalon vuosina. Tätä perinnettä olemme ylläpitäneet 30 vuoden ajan.

Maatalouspolitiikka on ollut aina EU:n kovaa ydintä. Yhteinen politiikka on ohjannut maataloutta ja ruoka-alaa yli 60 vuotta. Silloin todettiin, että ruokahuoltoa ei voi jättää markkinavoimien armoille. Sama viisaus pätee tänään ja vielä tulevaisuudessa.

Suomen jäsenyysneuvottelut osuivat aikaan, jolloin yhteinen maatalouspolitiikka oli suunnattu uudistusten tielle. Suomen maatalous hyppäsi liikkuvaan junaan. Hintatuesta siirryttiin tuotannosta irrotettuihin tukiin. MTK:n asiantuntijoiden oli kyettävä vaikuttamaan sekä Suomen erillisratkaisuja koskeviin neuvotteluihin että tunnistettava EU:n muutoksen tuulet.

Politiikka on todellakin muuttunut 30 vuodessa. EU on osa globaalia ruokamarkkinaa. Maatalousbudjetin varoista yhä suurempi osa maksetaan ympäristöperustein. Politiikan tavoitteiden kirjo on niin laaja, että järkevän ja ymmärrettävän toimenpidekokonaisuuden laatiminen on mahdoton tehtävä. MTK on vuodesta toiseen muistuttanut, että politiikka ei saa unohtaa kaikkein tärkeintä – maatalousyrittäjää.

Metsäasiat ovat olleet alusta asti MTK:n Bryssel-ohjelmassa. Niiden painoarvo on kasvanut vuodesta toiseen ja kehitykselle ei näy loppua. EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta kovasti se pyrkii vaikuttamaan ympäristö- ja ilmastopolitiikan siivellä.

MTK:n Brysselin metsämissio on puolustaa suomalaisen kestävän metsätalouden mallia. Paljon aikaa kuluu perustiedon välittämiseen ja väärän tiedon oikomiseen. Monelle päättäjälle on uutta tietoa, että harvennettu metsä kasvaa paremmin. Samoin yllättää se, että metsä uudistetaan päätehakkuun jälkeen. Onnistumisen iloa tuottaa, kun joku ymmärtää, miten yhdestä kaadetusta puusta saadaan raaka-ainetta sahoille, kuiduttavaan teollisuuteen ja energialaitoksiin. Tällä kaikella tiedolla on ratkaiseva merkitys direktiivejä ja asetuksia sorvattaessa.

EU:n päätöksenteko etenee yleensä varsin verkkaisesti. Edunvalvonta on myös rytmitettävä eri vaiheisiin. Ennakointi on tärkeää, jotta ymmärretään, mihin suuntaan tuuli on kääntymässä. Brysselin toimiston väki suorittaa jatkuvasti tätä tiedustelutoimintaa. Siihen tarvitaan paljon hyviä ja luottamuksellisia kontakteja EU:n eri toimielimissä.

Komissio valmistelee päätettäviksi tulevat asiat. Sen vuoksi on tunnettava komission työskentelytavat ja asioita valmistelevat henkilöt. Komissio on asiantuntijaorganisaatio, eikä sinne vaikuteta huutamalla ja lihaksia pullistelemalla. On osattava perustella asiansa ja kyettävä tarjoamaan ratkaisumalleja. Tässä työssä MTK on osoittanut taitonsa ja saanut paljon arvostusta.

Valmistellut esitykset etenevät poliittiseen päätöksentekoon. Politiikka alkaa komissaarien käsittelystä. Tässä vaiheessa suomalaiset komissaarit ovat usein olleet maa- ja metsätaloutemme tuki ja turva, kun on pitänyt estää tai vauhdittaa erityisen merkittäviä asioita.

Parlamentin ja jäsenmaiden muodostaman neuvoston käsittelyt ovatkin jo politiikkaa parhaimmillaan, eli kompromissien jaloa taitoa. Yhteistyökyvytön ei näissä karkeloissa pärjää. Parlamentin kasvanut valta näkyy myös MTK:n vaikuttamisessa. Raportoijien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä aina kun mahdollista ja äänestyksiin evästetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Pienen maan menestys EU:ssa edellyttää koko joukkueen vahvaa yhteistyötä. Riidat on syytä riidellä kotimaassa, jotta Brysselissä voidaan vetää yhtä köyttä Suomen hyväksi. Maa- ja metsätalouden asioita on kyetty hoitamaan pääasiallisesti tämän periaatteen mukaisesti. Oman pesän likaajat ovat varsin harvassa.

MTK:n puheenjohtaja lentää Brysseliin kohtalaisen usein. Ohjelma täyttyy tällöin kokouksista ja toimiston huolella valmistelemista tapaamisista. Maarit loihtii vierailut komissioon tai parlamenttiin uskomattomalla menestyksellä. Pakkeja tulee harvoin. Toimiston johtaja on tärkein työpari tapaamisessa ja niiden suunnittelussa.

Brysselin vaikuttamiskulttuurissa lounaat ja päivälliset on hyödynnettävä täysimääräisesti. Liha ja kala tekevät vielä kauppansa. Asioita on hyvä edistää maistuvan ruuan kera, mutta ruokailuhetket ovat oiva tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin. Edunvalvonta on ihmistuntemusta ja viestintää.

MTK:n klassikkoperinne on syyskuinen suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaaminen Strasbourgissa. Illanvieton aika ja paikka ovat pysyneet samana koko EU-jäsenyyden ajan – toki korona aiheutti tähän ainakin vuoden tauon. Alustusten ja vilkkaan keskustelun tuloksena on tehty monta maaseudulle tärkeää linjausta ja uutta avausta.

Toimiston perustaminen Brysseliin vuonna 1991 osoitti suurta viisautta silloisilta päättäjiltä. Samaa viisautta on ollut siinä, että Brysselin väkeä ei jätetä yksin. EU-asiat kuuluvat jokaisen järjestön asiantuntijat toimenkuvaan. Se edellyttää vilkasta yhteydenpitoa ja yhteistyötä kotimaan ja Brysselin välillä. Brysselin toimisto on etulinjassa tukemassa koko järjestön EU-vaikuttamista.

Matkan varrella monet paljon nähneet Bryssel-vaikuttajat ovat todenneet, että MTK:n järjestelmällinen ja tehokas EU-edunvalvonta on omalla tasollaan suomalaisten järjestöjen ja yritysten joukossa. Vertailu on turhaa, mutta omakin tuntuma on se, että teemme oikeita asioita ja oikealla tavalla.

Edunvalvontaa tehdään paitsi osaamisella myös suurella sydämellä. EU on maaseudun tärkeä kumppani hyvässä ja pahassa. Se on joka päivä läsnä maaseudun arjessa. Brysselin edunvalvojat ovat suomalaisen maaseudun puolustajia. Tehtävä on kristallinkirkas.  

aiheet: marttila, bryssel30

Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167