Sisältöjulkaisija

angle-left null Perheviljelmien rooli ruokaturvassa, metsät ja ilmastomuutos

Uutinen

Perheviljelmien rooli ruokaturvassa, metsät ja ilmastomuutos

24.1.2019

Grüne Woche -messuilla osana Suomen ohjelmakokonaisuutta järjestettiin 22.1. ruokaturvallisuutta, metsiä ja ilmastomuutosta käsittelevä keskustelutilaisuus. Maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli maailman kasvavan väestön ravitsemisessa mutta myös hiilen sitojana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

800 miljoonaa ihmistä kärsii nälkää ja tilanne on heikkenemässä. FAO:n Farm Forest Facilities hankkeen johtaja Jeffrey Campbell korosti, että 500 miljoonaa perheviljelmää vastaa 80 % ruuantuotannosta.

Maataloustuotannon on muututtava toimintaympäristön mukana

Esimerkiksi Saksassa kasvukausi on pidentynyt kolmessa kymmenessä vuodessa 23 päivää, mikä on huomioitava viljelymenetelmissä.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan pientuottajien toimintaan. Kylvetään väärään aikaan, kun sateet eivät tulekaan samalla tavalla kuin ennen, huomautti Mviwata Manyaran aluekoordinaattori Martin Pius .

Viljelijät tarvitsevat konkreettisia välineitä ilmastomuutoksen hidastamiseen, mutta poliittiset päätökset eivät tahdo pysyä mukana ilmastopolitiikan muutostarpeessa. Viljelijöiden ja heidän järjestöjensä on otettava vastuu viedä eteenpäin käytännön ilmastotoimia maa- ja metsätaloudessa.

Ruuantuotanto ja metsät ovat tilatasolla yhtä kokonaisuuttaa, ja kiinteää kytkentää on pidettävä yllä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja sopeutumiseksi. Maataloustuotantoa on tehostettava, jotta paine metsien raivaamiseen vähenee.

Metsät tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Keskustelussa metsäkato nähtiin ongelmana. Paneeliin moderaattorin, MTK:n johtaja Seppo Kallion mukaan Euroopan kokoinen alue pitäisi uudelleen metsittää, mutta keinot puhuttivat. Saksan hallituksen kehitysyhteistyöosaston (BMZ) apulaispääjohtaja Stefan Schmitz näki metsäkadon  ilmastonmuutoksen kannalta oleellisena asiana.

– Ei pidä istuttaa vain puita, vaan pitää saada aikaan laajoja metsäalueita. Metsän pysyvyyden kannalta oleellista on maatalouden tuottavuuden parantaminen, Schmitz sanoi.
 
Metsät ovat pitkäkiertoisia ja suunnittelua tehdään tulevien sukupolvien mahdollisuuksia varten. Omistajuuden turvaamisella on oleellinen merkitys. Metsän kasvatuksessa pitää huomioida aina taloudellinen käyttömahdollisuus, jotta kiinnostus metsien hoitoon säilyy. Pitää tarjota opetusta ja kasvatusta, jotta saadaan monimuotoisia tuotteita ja käyttöä metsästä.

Osaamisen jakaminen viljelijöiden välillä on avainasemassa muutoksessa

Viljelijöiden ja viljelijäjärjestöjen yhteistyön tehostamista tarvitaan tutkimuksen, neuvonnan ja hallitusten välillä sekä kansallisesti mutta erityisesti kansainvälisillä foorumeilla.
 
– Haasteet ovat yllättävän samanlaisia eri puolilla maailmaa. Oleellista on olemassa olevan tiedon ja osaamisen jakaminen ei sen lisääminen sinällään. Tähän tarvitaan viljelijöiden järjestäytymistä, jotta tarjolla oleva potentiaali saadaan hyödynnykseen. Jeffrey Campell tiivisti.