Takaisin Pölytyspalveluun oltu pääosin tyytyväisiä

Uutinen

Pölytyspalveluun oltu pääosin tyytyväisiä

20.05.2020

Kysyimme yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton (SML) kanssa, miten hyvin viljelijät tuntevat pölytyspalvelun ja mitkä tekijät vaikuttavat palvelun hyödyntämiseen. Kyselyyn vastasi 68 viljelijää ympäri Suomea.

Kuva: Tarhaaja mehiläispesällä (Tarja Ollikka / SML)
Kuva: Tarhaaja mehiläispesällä (Tarja Ollikka / SML)

Valtaosalla vastanneiden tiloista viljellään hyönteispölytteisiä kasveja (90 %) ja kahdella kolmesta oli ollut viljelyksillään tarhamehiläispesiä pölytystöissä. Näistä 83 prosentilla oli ollut kyseessä pysyvä tarhapaikka ja 43 prosentilla pesien siirto kukinnan ajaksi.
 
Yhdeksän kymmenestä pölytyspalvelua käyttäneestä kertoi olleensa tyytyväinen ja pölytyspalvelun vastanneen odotuksia. Vähemmän tyytyväisten joukossa esimerkiksi pesien siirto oli koettu raskaaksi. 76 prosenttia oli huomannut mehiläisten vaikuttavan sadon määrään ja puolet huomannut niiden vaikuttavan sadon laatuun. Etenkin vadelma, omena, mansikka rypsi ja tattari olivat hyötyneet vastaajien mielestä pölytyspalvelun käytöstä, mutta myös moni muu viljelykasvi mainittiin. Osa vastanneista koki vertailun hankalana, kun satomääriin on vaikuttanut moni muukin tekijä. Tutkittua tietoa pölytyspalvelun vaikutuksista kaivattiin lisää.

Kuva: Tarhamehiläinen omenan kukalla (Tarja Ollikka / SML)
 
60 prosenttia pölytyspalvelua käyttäneistä ei ollut maksanut pölytyksestä mehiläistarhaajalle. Tämä selittyy osin sillä, että jotkut vastanneista käyttivät viljelyksillään omia mehiläispesiä ja osalla oli sovittu mehiläistarhaajien kanssa muita järjestelyjä, joista molemmat hyötyivät.
 
Joka viidennelle pölytyspalvelu ei ollut käsitteenä entuudestaan tuttu, ja vain puolet tiesivät, mistä löytäisivät tarvittaessa pölytyspalvelun tarjoajia. Tätä voitaisiin edistää esimerkiksi perustamalla sivusto tai sovellus viljelijöiden ja mehiläistarhaajien kohtaamispaikaksi. 73 prosenttia niistä, jotka eivät pölytyspalvelua olleet käyttäneet, ilmoittivat olevansa kiinnostunut palvelun käyttämisestä.

Kiitos kaikille vastanneille!
 
Lisätietoa pölytyspalvelusta löydät huhtikuussa julkaisemastamme artikkelista. SML:n sivuilta löydät karttapalvelun tarhaajista, jotka ovat ilmoittautuneet pölytyspalvelun tarjoajiksi.aiheet: pörriäisbingo, pölyttäjähyönteiset, pölytyspalvelu


Suositellut artikkelit

Tarhamehiläiset, kimalaiset ja monet muut hyönteiset ovat elintärkeitä ruuantuotannon apureita. Pölyttäjien elinoloja parantamalla meistä jokainen voi vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Mitä monimuotoisempi ympäristö on,...

2

26.05.2020

Nostetta öljykasvien viljelyyn 

26.05.2020

Rypsin ja rapsin viljely on ollut Suomessa viime vuosina suurten haasteiden edessä. Laajassa käytössä olleiden peittausaineiden kielto EU:ssa ja suuret tuholaispaineet ovat luoneet epävarmuutta ja vähentäneet...

Hyönteispölytteisten kasvien pinta-ala kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä ja uusia lajikkeita tulee viljelyyn, jolloin pölytyspalvelun tärkeys korostuu. Pölytyspalvelu on kysyttyä etenkin niillä alueilla, missä...