Takaisin Teesi 6. Lisää uusiutuvaa energiaa – luot uutta yrittäjyyttä

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Teesi 6. Lisää uusiutuvaa energiaa – luot uutta yrittäjyyttä

08.02.2023

Siirtymää uusiutuvaan energiaan on jatkettava määrätietoisesti Suomen kestävän kilpailukyvyn ja ilmastositoumusten saavuttamiseksi. Kohtuullinen hintataso on varmistettava sekä energian kuluttajalle että tuottajalle. Kotimaista tuotantoa on mahdollista lisätä merkittävästi niin, että sen varaan voidaan rakentaa runsain mitoin vihreän siirtymän uutta teollisuutta. Muun biopohjaisen uusiutuvan energian rinnalla Suomen on hyödynnettävä myös energiaturvetta huoltovarmuuden, energian kohtuullisen hinnan sekä kasvu- ja kuiviketurpeen käytön näkökulmista. Vetytaloudelle on luotava suotuisia investointiedellytyksiä.

Uusiutuva energia tuotetaan pitkälti maaseudulla ja maaseudun resursseilla. On varmistettava, että energiapolitiikka nauttii paikallisyhteisöjen ja erityisesti maanomistajien luottamusta.

Hallituksen on päivitettävä kansallinen biokaasustrategia ja saatava alan investoinnit nopeaan kasvuun. Byrokratiaa on purettava ja uusia rahoitusmalleja kehitettävä. Puupolttoaineet ja muut uusiutuvat pidetään verottomina ja niiden hankinta on pidettävä jatkossakin markkinaehtoisena. Kansallisesti tai EU-tasolla ei luoda rajoitteita tai tukia, jotka haittaavat markkinoiden toimintaa.

Energiayhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä on parannettava siten, että kiinteistörajojen yli tapahtuva sähkönmyynti on mahdollista ilman siirtomaksuja.  

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023