Takaisin Teesi 8. Välitä viljelijästä – turvaa kotimainen ruuantuotanto

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Teesi 8. Välitä viljelijästä – turvaa kotimainen ruuantuotanto

08.02.2023

Tarvitsemme monipuoliset ja kehittyvät maatalousyrittäjien hyvinvointipalvelut huoltovarmuuden vahvistamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. Valtion rahoitus eläketurvaan säilytetään tasolla, joka varmistaa työeläkkeiden kannustavuuden ja kattavuuden.

Säilytetään lomituspalvelut työhyvinvointipalveluna nykyisellä rahoituspohjalla STM:ssä työurien pidentämisen, työhyvinvoinnin turvaamisen ja sosiaaliturvan toteutumisen tavoittein. Lain parempaa käytännön toimintaa sekä osaavien lomittajien saatavuutta edistetään määrätietoisesti.

Vakinaistetaan Melaan Välitä viljelijästä -hankkeessa luotu toimintamalli osana maatalousyrittäjien eläkelain mukaista toimintaa nykyisellä rahoitustasolla ruokaa ja energiaa tuottaville maatiloille. Nykyisen työkykykoordinaattoritoiminnan rinnalle kehitetään muutostuen toimintamalleja sekä varautumista ja sosiaalista riskienhallintaa tukevia toimintatapoja. Tilakohtaisen työhyvinvointityön lisäksi ruuantuottajien verkostoitumista ja osaamista vahvistavat toimintamallit säilytetään.

Työterveyspalvelujen laatu ja saatavuus varmistetaan ruuantuottajille niin, että ruuantuottajien työhön liittyvät erityiset riskit tunnistetaan osana palvelua. Maatilayrittäjät kohtaavat ennennäkemättömiä jaksamis- ja hyvinvointihaasteita. Maatalouslomituksen toteutus ansaitsee työrauhan. Lomituspalvelut säilytetään vähintään nykyisellä rahoituspohjalla. Suuria rakenteellisia uudistuksia ei kaivata.

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023