Takaisin Teesi 9. Lisää valtaa alueille – kansalliset pelisäännöt, alueellinen toimivalta

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Teesi 9. Lisää valtaa alueille – kansalliset pelisäännöt, alueellinen toimivalta

08.02.2023

Julkiset palvelut on uudistettava koko maassa niin, että edellytykset elämiseen, työn tekemiseen ja yrittämiseen vahvistuvat. Alueiden erilaisuus on otettava huomioon. Valtion läsnäolo alueilla nähdään ennen kaikkea palveluiden ja viranomaistoiminnan alueellisen järjestämisen tarpeena. Valtion palvelut vahvistavat alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Valtion virastot on koottava yhteen kullekin alueelle vahvoiksi monialaisiksi toimijoiksi, joilla toisaalta on valtakunnalliset yhteiset pelinsäännöt, kulttuuri ja toimintatavat, mutta toisaalta alueilla toimivaltaiset monialalaiset virastot.

Hyvinvointialueiden tulee tuottaa saavutettavat, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut joka puolelle Suomea. Alueiden toimintaa kehitetään nykyrakenteella niin, että palvelut kyetään tuottamaan talouden kantokyvyn rajoissa. Toimintatapoja on uudistettava digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Järkevää yhteistyötä toisten hyvinvointialueiden, kuntien ja yksityisen sektorin kanssa on lisättävä. Pelastustoimen voimavarat harvaan asuttujen alueiden varautumisen ja valmiuden hoitamiseen on varmistettava.

Kuntien muuttunut asema vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa on lähdettävä vakaudesta ja ennakoitavuudesta. Koulutuksen tasa-arvo on turvattava. Lukio on elinvoimatekijä suurelle osalle pienistä kunnista. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen saatavuus on varmistettava. Maaseudulle tärkeän ympäristöterveydenhuollon tehtävät on syytä säilyttää kuntien vastuulla.

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023