Takaisin MTK:n metsäjohtokunta perää toimia puun korjuun ja kuljetusten varmistamiseksi

Tiedote

MTK:n metsäjohtokunta perää toimia puun korjuun ja kuljetusten varmistamiseksi

23.03.2022

Kotimainen puu riittää turvaamaan metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeet, totesi MTK:n metsäjohtokunta kokouksessaan. Puun korjuussa ja kuljetuksissa on kuitenkin haasteita. - Rajusti lisääntyneet polttoainekustannukset haastavat kannattavuutta. Puun hinnoittelussa sekä myös hallituksen päätöksillä on varmistettava koko ketjun kannattavuus metsästä tehtaalle, huomauttaa metsäjohtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.

Ukrainan sota lisäsi nopeasti puun tarvetta kotimaasta, mutta samaan aikaan myös korjuun ja kuljetusten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Polttoainekustannusten nopea nousu vaarantaa alan kannattavuuden ja pahimmillaan vähentää puun korjuuta ja kuljetuksia.

- On välttämätöntä, että kaikki toimijat ymmärtävät muuttuneen tilanteen. On oltava valmiutta tarvittaessa päivittää olemassa olevia sopimuksia sekä huomioida muuttunut kustannustaso tulevissa neuvotteluissa. Kansallinen huoltovarmuus sekä puun tuonnin korvaaminen vaativat, että toiminta on kannattavaa kaikille, huomauttaa Marttila.

Suomen hallitus pohtii myös keinoja turvata kansallinen logistiikka. Päätöksillä on kova kiire ja niitä on saatava voimaan nopeasti.

MTK:n metsäjohtokunta kiirehtii logistiselle kokonaisuudelle nopeaa ratkaisua. Päätöksiä tarvitaan niin kuljetuskustannusten kohtuullistamisesta kuin keinoista tehostaa logistiikkaa niin tie- kuin rautatieliikenteessäkin.

- Julkisuudessa on paljon keskusteltu tieliikenteen dieselistä. On tiedostettava, että työkoneissa käytettävän polttoöljyn hinta on noussut jopa voimakkaammin. Oma kysymyksensä on myös, pystytäänkö yllättävä AdBlue-ongelma ratkaisemaan. - Hallituksen tulee nopeasti linjata, onko mahdollista väliaikaisesti pienentää dieselautojen AdBlue-vaatimuksia, toteaa Marttila.

MTK:n metsäjohtokunta on hyvillään, että tilannekuva tuntuu Suomessa olevan yhtenevä. Tilannekuvan tulee kuitenkin nopeasti konkretisoitua käytännön toiminnaksi ja päätöksiksi. Akuutin kriisin lisäksi tulee panostaa myös pitkän aikavälin toimintaedellytyksiin esimerkiksi varmistamalla vähäliikenteisten ratojen liikennöitävyys ja riittävä lastauspaikkojen määrä.

 

Lisätietoja:

metsäjohtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila puh. 050 341 3167

metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810

 Suositellut artikkelit

Energian hinnan nousu ja sen kerrannaisvaikutukset lannoitteiden hintoihin ovat keskeisiä syitä maatalouden kannattavuusongelmiin. Energiakustannusten nousu koettelee myös kaikkia muitakin elinkeinoja ja kaikkia...