Takaisin Jakeluvelvoitetta laskemalla ei tehdä energiamurrosta

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Jakeluvelvoitetta laskemalla ei tehdä energiamurrosta

25.03.2022

Energian hinnan nousu ja sen kerrannaisvaikutukset lannoitteiden hintoihin ovat keskeisiä syitä maatalouden kannattavuusongelmiin. Energiakustannusten nousu koettelee myös kaikkia muitakin elinkeinoja ja kaikkia kansalaisia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on edelleen kärjistänyt tilannetta ja on saanut poliittiset päättäjät arvioimaan keinoja lieventää elinkeinoille ja kuluttajille kohdistuvia energiakustannuksia. - Nopeasti vaikuttavien keinojen lisäksi tarvitaan pidemmällä aikavälillä energiamurros, jossa kotimaisella, uusiutuvalla energialla - kuten bioenergialla - on tärkeä rooli, muistuttaa MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta.

MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta on kuitenkin huolestunut siitä, että sinänsä oikean tavoitteen toteuttamiseen on mahdollista valita heikosti tavoitetta toteuttavat työkalut. Esimerkiksi jakeluvelvoitteen laskeminen väliaikaisesti laskisi polttoaineisiin sekoitettavien biokomponenttien määrää polttonesteissä. 

-    Mikään ei kuitenkaan takaa, että pumppuhinnat laskisivat samassa suhteessa kuin kalliimman bio-osuuden korvaaminen fossiilisella tuontiöljyllä. Jakeluvelvoitteen laskeminen heijastuisi erityisen haitallisena biokaasulle, joka sisällytettiin vuoden 2022 vaihteessa jakeluvelvoitteeseen. Lupaavasti kasvavalle liikennebiokaasumarkkinalle otettaisiin käyttöön jälleen uusi poliittista epävarmuutta kasvattava tekijä, joka varmuudella heikentäisi liikennebiokaasun kysyntää, muistuttaa valiokunta. 

MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan näkemyksen mukaan toimivammat ratkaisut energiaomavaraisuutemme kasvattamiseen ja huokeampiin energian hintoihin löytyvät 
•    ottamalla käyttöön biokaasuohjelman mukainen ravinnekiertokorvaus
•    jatkamalla maaseutuohjelman mukaista biokaasun korotettua investointitukea vuoden 2022 jälkeen
•    takaamalla 0-verokanta alle 2MW lämpötehon biokaasulaitoksille lämmityskäytössä
•    ottamalla käyttöön ammattidiesel
•    laskemalla energiavero maatalouden osalta energiaverodirektiivin sallimaan minimiin 
•    poistamalla maatalousrakennuksien kiinteistövero.

MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta suosittaa myös tuulivoiman kompensaatiolain ulottamista koko Suomeen (linkki 1) ja vaatii biokaasun verotuskäytäntöjen tasapuolistamista muihin uusiutuviin energialähteisiin verrattuna (linkki 2). 

Myös edullisella informaatio-ohjauksella on paikkansa. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan näkemyksen mukaan tehdasvalmisteisen, kaasua käyttövoimanaan käyttävän traktorin, rekisteröintimenettely on tehtävä helpommaksi ja Traficomin on ohjeistettava se selkokielisesti.

------------
Linkki 1: Energiavirasto, tuulivoiman kompensaatio
Linkki 2: Yhdistysten kannanotto biokaasun sähköverotuksesta

Lisätietoja:
Leena Erälinna, MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja, 0400 541 496
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, 050 596 1541


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541