Takaisin TUOTTO-hanke käynnistyi – Tavoitteena edistää vilja-alan kannattavuutta tuottajayhteistyöllä ja -organisaatioilla  

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

TUOTTO-hanke käynnistyi – Tavoitteena edistää vilja-alan kannattavuutta tuottajayhteistyöllä ja -organisaatioilla  

10.11.2022

TUOTTO-hanke aloitti työnsä marraskuun alussa. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli viljan tuottajaorganisaatioille. Hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja perustaa tuottajaorganisaatioita. Lisäksi se kehittää tuottajayhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti.  

Jatkossa hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin uusien tuottajaorganisaatioiden perustamisessa. Hankkeesta viestitään monipuolisesti eri alustoilla, jotta mahdollisimman suuri joukko tuottajia saa tietoa ja työkaluja tehdessään omaa tilaansa koskevia ratkaisuja. 

Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään vilja-alaa. Hankkeen tähtäin on  
•    parantaa tuottajien neuvotteluasemaa 
•    nostaa viljantuotannon kannattavuutta 
•    kehittää alan kilpailukykyä sekä  
•    edistää eri yhteistyömuotoja ja vahvistaa kotimaista omavaraisuutta osana huoltovarmuutta.  

Toimenpiteiden on tarkoitus parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa arvoketjun toimintaedellytyksiä. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Hankkeen vastuuhenkilöt ja roolit  

Hankkeeseen on palkattu hankepäällikkö sekä kaksi osa-aikaista työntekijää. Hankepäällikkönä aloitti Taru Antikainen, vilja-asiantuntijana Jukka Peltola (80 %) sekä viljelijäasiantuntijana Timo Jaakkola (40 %). Lisäksi tiimiin kuuluvat vilja-asiamies Max Schulman, vientijohtaja Thimjos Ninios sekä lakimies Kimmo Tammi. 

Hankepäällikkö Taru Antikainen 

Taru on Krookantila Oy:n hallituksen puheenjohtaja vajaan neljänneksen osuudella. Tilalla tuotetaan sianlihaa ja porsaita välitykseen sekä viljellään n. 300 hehtaarilla peltoja. Taru on toiminut pitkään liiton luottamustehtävissä sekä paikallisella (MTK Varsinais-Suomi) että kansallisella tasolla. Lokakuun loppuun asti Taru toimi MTK:n sikaverkoston puheenjohtajana, mutta jätti tehtävänsä siirtyessään Tuotto-hankkeeseen.  
Tarun juuret ovat syvällä Mietoisten ja Mynämäen savessa, jossa hänen isovanhemmillaan ja isällään oli maata. Kanojen ja sikojen kasvatus sekä sokerijuurikkaan ja viljojen viljely ovat tulleet tutuiksi jo polvenkorkuisena. Kansainvälistä kokemusta hän on saanut Copa Cogecan sikatyöryhmässä ja työssään EU-komission ’Tails Mission’ -projektissa. 

Vilja-asiantuntija Jukka Peltola 

Jukalla on pitkä kokemus peltokasvisektorin asiantuntijatehtävistä ja hankkeista tuottajajärjestöissä. Viimeiset vuodet hänellä on ollut pääpaino tuottajajärjestöjen vetämissä vienninedistämishankkeissa. Jukalla on myös usean vuoden kokemus kansainvälisestä viljakaupasta viljelijävetoisten yhtiöiden kautta, minkä myötä on syntynyt tärkeää markkinaosaamista ja kattava kansainvälinen verkosto viljasektorille.  
Viljojen lisäksi Jukka on hoitanut kylvösiemenalan edunvalvontatehtäviä sekä kotimaassa että kansainvälisesti Euroopan siementuottajien järjestössä (European Seed Growers´Group). Jukan kotitila on Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavalla, jossa tuotetaan tärkkelysperunaa ja viljaa. 

Viljelijäasiantuntija Timo Jaakkola 

Timo viljelee Simulan tilaa Sastamalan Mouhijärvellä ja toimii myös yrittäjänä perheen yrityksessä, Lanterra Oy:ssä. Hänen työuransa on alkanut MTK:n järjestöosastolta 90-luvun alussa. Matkan varrella hänelle on karttunut työkokemusta Pellervo-instituutista, ProAgriasta, Nordeasta ja Ahlmanin koulun Säätiöstä.  

Ruokaketjun ja maatalouden sidosryhmien tuntemusta Timolle on kertynyt hallitustehtävissä Pirkanmaan Osuuskaupassa, NHK-keskus Oy:ssä ja LähiTapiola Pirkanmaassa. Hän on saanut kokemusta myös MTK:n luottamustehtävistä mm. MTK:n viljavaliokunnassa ja MTK-Pirkanmaan johtokunnassa, jonka puheenjohtajana Timo toimi 2007-2008. Timon erikoisalaa ovat maatilojen talous ja johtaminen sekä ruokamarkkinat Suomessa, EU:ssa ja maailmalla. 

Lisätietoja: Taru Antikainen, p. 050 5709035
 aiheet: tuottajaorganisaatio, tuotto-hanke, tuottajayhteistyö, verkostoituminen