Takaisin Tutkimus osoittaa, että puhdas, elinvoimainen ympäristö on viljelijöiden ja metsänomistajien tahtotila ja kuluttajien luottamuksen lähde

Tiedote

Tutkimus osoittaa, että puhdas, elinvoimainen ympäristö on viljelijöiden ja metsänomistajien tahtotila ja kuluttajien luottamuksen lähde

21.11.2018

MTK:n jäsenille maan puhtaus ja tuottavuus sekä vesiensuojelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastaavasti 86 % kuluttajista luottaa suomalaisen ruoan puhtauteen ja turvallisuuteen, ja puolet väestöstä pitää maa- ja metsätalouden harjoittamista kestävänä luonnon monimuotoisuuden kannalta, osoittaa juuri valmistunut Kantar TNS -tutkimus.

MTK:n teettämän kyselyn tulokset julkistettiin MTK:n valtuuskunnan kokouksessa Hanasaaressa keskiviikkona 21.11. Kysely tehtiin syys-lokakuun vaihteessa. Tulokset edustavat noin 1000 MTK:n viljelijäjäsenen, 1000 kuluttajan sekä 600 Metsänhoitoyhdistysten jäsenen ympäristöasenteita ja arvioita eri ympäristökysymysten merkityksellisyydestä.

– Viljelijöillä on vahva luottamus siihen, että oma tuotanto on kestävällä pohjalla eri luontoarvojen suhteen. Omaa toimintaa kehitetään koko ajan ottamaan entistä paremmin huomioon ympäristöasioita. Ei kuitenkaan haluta uusia ympäristörajoituksia ja lainsäädäntöä, joista aiheutuu tiloille merkittäviä taloudellisia kustannuksia, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kuvailee tutkimuksen tuloksia.

Jäsenkysely pohjautui MTK:n ympäristölupauksiin. Tärkeimmäksi lupaukseksi koetaan ”Huolehtiminen maan puhtaudesta ja tuottavuudesta”, ja toisena on lupaus ”Suojelemme vesiämme”. Vesiensuojelu toteutuu omassa toiminnassa parhaiten ja toisena maan tuottavuuden ja puhtauden huolehtiminen, kolmantena luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

–  Samat teemat ovat kärjessä näkemyksessä, mihin teemoihin voi omilla toimilla ja valinnoilla vaikuttaa. Metsänomistajien vastaukset ovat samansuuntaisia, mutta vesiensuojelu nousee tärkeimmäksi, Pietola kertoo.

Vähiten tärkeimmäksi nähdään ilmastotekojen tekeminen: vain kolmannes uskoi pystyvänsä vaikuttamaan oleellisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Uusiutuvan energian ratkaisut kiinnostavat maatiloilla sekä kuluttajien ja metsänomistajien parissa. Kuluttajista yli 70 % katsoo, että metsien aktiivinen hoito ja käyttö lisäävät ilmastohyötyjä.

–  Sektoreillamme on pitkä lista ilmastoratkaisuja. Ne on avattava jäsenistölle, ja edellytykset niiden menestyksekkäälle toteuttamiselle on tehtävä selväksi päättäjille, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila .

Puolet viljelijöistä kokee painetta omaa toimintaa kohtaan lähinnä yleisen ilmapiirin ja median kautta. Tiukemmalle ympäristölainsäädännölle ei koeta tarvetta varsinkaan, jos seurauksena on kustannuksia tai tulonmenetyksiä. Tuotantotalouteen liittyvät investoinnit menevät ympäristöinvestointien edelle. Omaisuudensuoja-asioissa kaivataan enemmän mahdollisuutta itse vaikuttaa asioihin. Jos toimintaa rajoitetaan, kaivataan kohtuullisia korvauksia.

Kuluttajat vastasivat, että maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun tulee panostaa nykyistä enemmän, vaikka se tarkoittaisi kustannusten lisääntymistä ja julkista rahoitusta.

–  Vesiensuojelun tarve kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä. Yksin meidän ei pidä eikä tarvitsekaan tätä haastetta kantaa – kuluttajat tunnistavat tässä vastuunsa, kiittelee Pietola.

 

Suomalaisen_ruoan_puhtauteen_ja_turvallisuuteen_luotetaan.jpg
Suomalaisen ruoan puhtauteen ja turvallisuuteen luotetaan

 

Eri_lupausten_tärkeys_Viljelijät.jpg
Eri lupausten tärkeys; viljelijät

 

Paine_ja_syyllistäminen.jpg
Paine ja syyllistäminen -monella viljelijällä kokemusta asiasta

 

Painetta_ja_syyllistämistä_aiheuttavat_tahot.jpg
Painetta ja syyllistämistä aiheuttavat tahot