null Ympäristöluotain-kyselyllä kartoitetaan jäsenten ympäristöratkaisuja

Uutinen

Ympäristöluotain-kyselyllä kartoitetaan jäsenten ympäristöratkaisuja

27.9.2018

Osalle jäsenistä on lähetetty MTK:n Ympäristöluotain-kysely. Sillä tutkitaan ja mitataan maa- ja metsätalousyrittäjien suhtautumista ympäristöasioihin.

Ympäristöluotain pohjautuu marraskuussa 2017 julkaistuihin MTK:n ympäristölupauksiin , ja se on osa MTK:n kestävän kehityksen toimenpidepidesitoumusta , joka annettiin toukokuussa 2018. Kyselyn pohjalta meidän on yhä helpompi kertoa, miksi kotimainen ruoka ja puu ovat paras valinta ja miten suomalaiset tuottajat pitävät huolta ympäristöstä.   
 
Ympäristöluotain-kysely toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Se lähetettiin satunnaisotannalla 11 000 jäsenelle. Seurannan mahdollistamiseksi kysely on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi.aiheet: ympäristöluotain

Suositellut artikkelit

MTK:n jäsenille maan puhtaus ja tuottavuus sekä vesiensuojelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastaavasti 86 % kuluttajista luottaa suomalaisen ruoan puhtauteen ja turvallisuuteen, ja puolet väestöstä pitää maa- ja...

MTK julkaisi uuden kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, jolla se toimeenpanee laatimiaan ympäristölupauksia käytäntöön. Sitoumus on kattositoumus, jolla seurataan jäsenistön ympäristöasenteita ja...

Pitkäjänteinen, ylisukupolvinen yhteistyö luonnon kanssa on toimintamme ydintä. Meille MTK:ssa on tärkeää siirtää maatila ja sen ympäristö entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville arvojemme mukaisesti...