Takaisin Vastuullista tuotantoa - MTK:n ympäristölupaukset julkaistu

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Vastuullista tuotantoa - MTK:n ympäristölupaukset julkaistu

17.11.2017

Pitkäjänteinen, ylisukupolvinen yhteistyö luonnon kanssa on toimintamme ydintä. Meille MTK:ssa on tärkeää siirtää maatila ja sen ympäristö entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville arvojemme mukaisesti − asiantuntijuudella, avoimuudella ja yhteistyöllä yhdenvertaisuutta tavoitellen. Ympäristöohjelmamme lähtökohtana ovat maapallon kantokyky ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030).

Suomi on Euroopan metsäisin maa ja pohjoisin maatalousmaa. Olemme oppineet toimimaan haastavien ja vaihtelevien ilmasto- ja maaperäolojen kanssa. Ajantasainen, meidän oloissamme tehty ja tulevaisuuteen luotsaava tutkimus on kestävän ympäristöpolitiikan perusta.

On välttämätöntä, että elinkeinomme ovat kannattavia, jotta voimme investoida uusimpaan teknologiaan, toteuttaa erilaisia ympäristön tilaa kohentavia toimenpiteitä ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet ympäristötyössämme.

Maa- ja metsätalouteen vaikuttavat lukuisat ympäristölliset ohjauskeinot. Ohjauskeinot asettavat toiminnan yleisesti hyväksyttävälle tasolle siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pienet. Avoin ja rakentava vuorovaikutus toimintaympäristön kanssa on tärkeää yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden lunastamiseksi.

Näiden ajatusten pohjalta olemme koonneet MTK:n ympäristölupaukset, jotka ovat nyt tutustuttavissasi.