Takaisin Kysy! - uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Kysy! - uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo

09.09.2021

Valtakunnallinen neuvontatoimisto  tarjoaa lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville. Yhteyspisteviranomaisen toiminta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.  

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse

Lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvissä lupa-asioissa, sekä valvoo että lupahakemukset käsitellään määräajan sisällä. Lupiin liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi omakotitalojen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmitys- tai sähköntuotantojärjestelmiä, maatilojen uusiutuvan energiantuotantoa tai suurten, teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiantuotantoa. 

Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, biokaasun tai biopolttoaineen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, bioenergia ja maalämpö. Yhteyspisteviranomainen neuvoo uusiutuvan energian lupamenettelyissä, mikä koskee kaikkia uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavia lupia (esim. ympäristölupa, rakennuslupa ja lunastuslupa).

Menettelykäsikirjasta ohjeita luvantarpeen arviointiin

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavista menettelyistä on laadittu viranomaisyhteistyössä kattava menettelykäsikirja.  Ohjeistus koskee niin suuria energiatuotantolaitoksia kuin pieniä yksityishankkeitakin.  

Hakemuksille uusi sähköinen asiointikanava

Sähköisessä Luvat ja valvonta -palvelussa voi hoitaa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää lupa-asiointia yhdessä paikassa. Palvelun kautta voi hakea useiden eri viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Luvat ja valvonta -palvelun sijaan voi edelleen asioida myös viranomaisten muiden asiointikanavien kautta.

Viranomaisten lupakäsittelyille määräajat

Uusiutuvan energian voimalaitosten eli sähköä tuottavien laitosten lupa- ja hyväksymismenettelyiden enimmäiskestolle on jatkossa sitovat määräajat.  

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan yhteystiedot:
Sähköpostiosoite: lupaneuvonta@ely-keskus.fi
Puhelinnumero: 0295 020 920

Lue lisää

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan nettisivut

Menettelykäsikirja

Luvat ja valvonta -palvelu

Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020)

Lisätietoja:
Mari Hakola, mari.hakola@ely-keskus.fi puh. 0295 027 654aiheet: biokaasu, bioenergia, biopolttoaine, energia, tuulivoima, uusiutuva energia, neuvonta, luvat, lupa, lupaneuvonta, sähkö, lämpö, aurinkoenergia, vesivoima, maalämpö