Takaisin Hallituksen esitys eduskunnalle leiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen siirtämisestä valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle leiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen siirtämisestä valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

10.08.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida otsikon mukaisesta asiasta.

MTK kannattaa lakiuudistuksen uusjakoa koskevaa tukisääntelyn uudistusta, minkä lähtökohtana on selventää uusjaon tuen hakemiseen sekä myöntämiseen liittyvää sääntelyä, muuttamatta uusjaon asianosaisten asemaa.

MTK katsoo EU:n valtiontukia koskevan sääntelyn siirtämisen omaan valtioneuvoston asetukseen olevan perusteltua, sillä valtionneuvoston asetusta on lakia helpompi päivittää kulloinkin meneillään olevan maatalouden suunnitelmakauden mukaisiin EU:n valtiontukia koskeviin säännöksiin.

Helsingissä 10.08.2023

Leena Kristeri, Vt. Elinvoimajohtaja
Juho Ikonen Maankäytön asiantuntija