null Vahvaa vaikuttamista Grüne Wochella

Uutinen

Vahvaa vaikuttamista Grüne Wochella

31.1.2019

Berliinin Grüne Woche ja sen ympärille järjestetyt tilaisuudet ja oheistapahtumat tarjosivat MTK:lle ja koko Suomelle tilaisuuden edistää tavoitteitamme ajankohtaisissa poliittisissa EU-tason asioissa. Elintarvikevientimme edistäminen oli tietenkin messutapahtuman keskeisin tavoite. Se on myös vahva poliittinen tavoitteemme.

MTK järjesti messujen yhteydessä lukuisa omia tilaisuuksia ja seminaareja sekä suuren määrän tapaamisia, keskusteluja sekä vierasryhmien isännöintejä. Yhteistyötä näiden suhteen tehtiin maa- ja metsätalousministeriön ja SLC:n lisäksi Saksan viljelijäjärjestö DBV:n, Suomen suurlähetystön sekä Business Finlandin kanssa.

MTK:n osalta poliittisen vaikuttamisen tapahtumat Berliinissä alkoivat 16.1. Suomen suurlähetystössä järjestetyssä seminaarissa ”Maatalous uusien haasteiden edessä: millaista maatalouspolitiikkaa Eurooppa tarvitsee?” MTK järjesti tilaisuuden yhteistyössä DBV:n (Deutsche Bauernverband) kanssa. Seminaariin osallistui runsas 100 saksalaista ja suomalaista tuottajajärjestöjen, jäsenmaiden suurlähetystöjen ja eurooppalaisten etujärjestöjen ja ministeriöiden edustajaa. Pääpuhujina olivat DBV:n ja COPAn puheenjohtaja Joachim Rukwied, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, Saksan ruoka- ja maatalousministeri Julia Klöckner sekä MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Vahva yhteinen viesti seminaarista oli se, että CAP on keskeinen EU-politiikka, jolle on taattava myös riittävä budjetti.  ( Linkki MT:n uutisjuttuun seminaarista ).

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila oli Grüne Wochella kiireinen ja kysytty henkilö. Lukuisten tilaisuuksien ja erillistapaamisten lisäksi puheenjohtaja oli mukana myös Saksan osavaltioiden maatalousministereiden tapaamisissa. Erilliset tapaamiset järjestettiin Saksin, Baden-Württembergin sekä Saarlandin maatalousasioista vastaavien ministereiden kanssa. Keskustelujen teemat liittyivät tulevaan CAP:iin, riistapolitiikkaan, innovaatioihin sekä puurakentamisen edistämiseen. Merkille pantavaa on se, että Saksan osavaltioiden hallitukset puolustavat erittäin vahvasti EU:n maaseudun kehittämisvaroja, eivätkä hyväksy komission näihin ehdottamia leikkauksia. Yllättävää oli se, kuinka vahvasti susiasiat ovat esillä myös saksalaisessa keskustelussa.

Merkittävä osa poliittista vaikuttamista Grüne Wochella olivat myös MTK:n asiantuntijoiden valmistelemat, erityisesti medialle suunnatut teemakohtaiset seminaarit. Tilaisuuksia järjestettiin Suomen osastolla lähes jokaisena messupäivänä. Teemoina olivat ilmastoasiat ja hiilensidonta maataloudessa,  suomalainen kaura, kestävä metsätalous, one health -konsepti eli ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys ja hyvinvointi, luomutuotanto sekä kiertotalous. Ohjelmalavalla järjeststtiin ruokaturvallisuutta, metsiä ja ilmastomuutosta käsittelevä kansainvälinen keskustelutilaisuus ja myös maaseutunuorilla oli oma teemapäivänsä. Korkeatasoiset tilaisuudet kokosivat median edustajia ja myös asiantuntijoita keskustelemaan MTK:lle tärkeistä kysymyksistä.

MTK kattoi Berliinissä pöydän myös Suomen hallituksen poliittiselle vaikuttamiselle. Grüne Woche -messujen pääkumppanuusmaa ja EU:n tuleva puheenjohtajamaa Suomi kiinnosti poikkeuksellisella tavalla. Ministeri Jari Lepällä riitti vientiä Berliinin vierailunsa aikana. Ministeri kiirehti puhujaksi tilaisuudesta toiseen ja järjestettyjä neuvotteluja ministerikollegoiden kanssa oli runsaasti. Ministerin ohjelmaan kuului myös neuvottelu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja terveydestä vastaavan EU-komissaari Vytenis Andriukaitisin kanssa.

Grüne Wochen yhteydessä järjestettävän ministerikokouksen, GFFA:n (Global Forum for Food and Agriculture) teemana oli tänä vuonna digitaalisuus maataloudessa. Kokoukseen osallistui tällä kertaa ministereitä (tai varaministereitä) yli 70 maasta ja lisäksi EU-komissaari Hogan ja FAO:n  pääjohtaja sekä maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden edustaja. Kokouksessa nuorten tuottajien puheenvuoron käytti lietolainen viljelijä Tero Sarkala yhdessä ghanalaisen nuoren tuottajan kanssa. Ministeri Leppä toimi kokouksessa erään työryhmäistunnon puheenjohtajana. Myös liittokansleri Angela Merkel puhui GFFA:han osallistuville ministereille messujen avauspäivänä. GFFA:n ministerikokousta valmisteltiin messujen alla asiantuntijaseminaareissa. Kokouksen lopputulemana syntyneessä ministereiden julkilausumassa todetaan, että digitalisuus ja älykkäät ratkaisut maataloudessa ovat merkittävä osa ratkaisua, jolla maataloustuotantoa kyetään kasvattamaan kestävällä tavalla. Linkki ministereiden julkilausumaan.

Grüne Wochen avajaiset on mittava tilaisuus ja jo perinteisesti merkittävä maatalouspolittisten puheenvuorojen foorumi. Tällä kertaa avajaisissa puhuivat Messe Berlinin johtaja Christian Göke, Berlinin pormestari Michael Müller, Saksan elintarviketeollisuusliiton puheenjohtaja Wolfgang Ingold, EU:n komission maatalouskomissaari Phil Hogan, Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä Saksan elintarvike- ja maatalousministeri Julia Klöckner.

Johtaja Simo Tiainen, 040 553 3131Suositellut artikkelit

Suomi oli pääosassa maailman suurimmilla ruokamessuilla, Berliinin Grüne Wochella 18.-27.1.2019. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n teettämän kävijäkyselyn mukaan Suomen messuosastoa pidettiin...