null Valkoposkihanhet poistettava pelloilta välittömästi – MTK:n johtokunta vaatii ympäristöministeriöltä järeitä keinoja hanhituhojen vuoksi

Tiedote – Maaseutuympäristö

Valkoposkihanhet poistettava pelloilta välittömästi – MTK:n johtokunta vaatii ympäristöministeriöltä järeitä keinoja hanhituhojen vuoksi

19.5.2020

Valkoposkihanhien aiheuttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä keväänä lukuisien tilojen rehusato on jo menetetty hanhien vuoksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii tuhoja aiheuttavien hanhien poistamisen pelloilta välittömästi ja että viljelijöille myönnetään täydet korvaukset hanhituhoista. Ympäristöministeriön on syytä uusia vahinkojen korvausperusteet rivakasti. Myös valkoposkihanhien suojelua koskevia EU-säädöksiä tulee muuttaa.

Valkoposkihanhia pellolla Kiteellä 18.5.2020. Kuva: Vilho Pasanen.
Valkoposkihanhia pellolla Kiteellä 18.5.2020. Kuva: Vilho Pasanen.

Valkoposkihanhet laiduntavat säilörehunurmet ja syysviljat sekä kaivavat pellosta kevätkylvöjen viljat, herneet, härkäpavut ja sipulit. Valkoposkihanhituhoista kärsivien viljelijöiden tekemä työ ja tuotantopanokset muuttuvat hanhen ulosteeksi. Joillakin tiloilla joudutaan harkitsemaan karjataloudesta luopumista. Tilanteen korjaaminen ostorehuilla ei ole mahdollista eivätkä korvaukset huomioi laatumenetyksiä.

Pelkästään viime vuonna korvattiin valkoposkien maatalousvahinkoja vuodelta 2018 yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Pahimmillaan ongelma on Pohjois-Karjalassa, jonka osuus korvauksista oli 90 %. Tilanne on paikallisesti erityisen tukala. Vahingot kohdistuvat maantieteellisesti samoille alueille keväisin ja syksyisin vuodesta toiseen ja niiden määrät kasvavat jatkuvasti.

Viljelijän tilanne on monin paikoin toivoton. Pelkästään lintujen karkottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti viranomaisen lupapäätös. Toistaiseksi yhtään valkoposkihanhea ei ole saanut ampua. Ensimmäinen poikkeuslupa on mahdollisesti tulossa syksylle.

Hanhien välitön poistaminen tuhoista kärsiviltä pelloilta metsästämällä tulisi sallia Suomessa. Esimerkiksi Virossa suojametsästys on sallittua EU:n nykyistenkin direktiivien puitteissa kansalliseen lainsäädäntöön perustuen. Miksi se ei voisi olla sitä myös meillä?

MTK:n johtokunta korostaa, että hanhituhoista aiheutuvat menetykset tulee korvata täysimääräisesti. Ympäristöministeriössä valmistellaan uutta lainsäädäntöä korvausperusteiden uusimiseksi. Uudistus on välttämätön ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Uudistus on erittäin tärkeää oikeudenmukaisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi korvaustilanteissa.

Jatkossa myös EU:n säädöksiä on muutettava. Valkoposki tulee siirtää lintudirektiivin liitteeseen II/1, mikä mahdollistaa tavanomaisen metsästyksen. Tämän muutoksen jälkeen laji voitaisiin siirtää metsästyslain mukaiseksi riistalajiksi. Lajirunsaus kestää hyvin metsästyspaineen.

MTK peräänkuuluttaa yhteiskunnan vastuuta. Ei maaseutuyrittäjiä voi tällä tavoin hylätä.


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

Suositellut artikkelit

Valkoposkihanhen aiheuttamat maatalousvahingot ovat lisääntyneet vuosittain, mutta tänä keväänä ne räjähtivät aivan uudelle tasolle. Viljelijät ovat ilmoittaneet valkoposkihanhien aiheuttamia peltovahinkoja yli...

Euroopan valkoposkihanhikanta on kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Nykyinen kanta-arvio ylittää reilusti miljoonan linnun rajan.  Muuttomatkallaan tämä jatkuvasti kasvava lintumassa...

3

26.05.2020

Nostetta öljykasvien viljelyyn 

26.05.2020

Rypsin ja rapsin viljely on ollut Suomessa viime vuosina suurten haasteiden edessä. Laajassa käytössä olleiden peittausaineiden kielto EU:ssa ja suuret tuholaispaineet ovat luoneet epävarmuutta ja vähentäneet...