Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

25.04.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Asetusmuutoksessa esitetään nuoren metsän hoidon tukiehtojen (poistumavaatimus) ja tukitason palauttamista alkuperäiselle vuoden 2015 tasolle. Muutoksella tavoitellaan lisääntyneitä nuoren metsän hoidon pinta-aloja ja pienpuun keruun määriä.

MTK katsoo, että poistumavaatimuksen lasku voi lisätä tukikelpoisten kohteiden määrää ja on näin ollen asetettujen tavoitteiden näkökulmasta kannatettava muutos. Vuonna 2015 alkuperäisten säännösten ollessa voimassa nuoren metsän hoidon työmäärät olivat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin viime vuosina. Esitettyjen muutosten vaikutukset pienpuun keruumääriin jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Muutokset voivat ohjata nuoren metsän hoidon kohdentumista aiempaa järeämpiin kohteisiin. Nykyinen tukijärjestelmä on kuitenkin voimassa enää runsaan vuoden, joten muutosten vaikutus metsänomistajien ja toimijoiden päätöksentekoon jää lyhytaikaiseksi.

MTK korostaa ennakoitavuutta ja jatkuvuutta lainsäädännön ja kannustejärjestelmien kehittämisessä. Perättäiset ja lyhytaikaisiksi jäävät muutokset voivat aiheuttaa turhaa epätietoisuutta ja väärinymmärryksiä metsänomistajien keskuudessa. MTK pitää tärkeänä tulevan kannustejärjestelmän (METKA) huolellista valmistelua niin, että järjestelmästä saadaan aidosti oikea-aikaiseen metsänhoitoon kannustava, selkeä ja hallinnollisesti kevyt.


Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: lausunto