Edunvalvonta hyödyttää jäsentä monin tavoin

MTK-yhdistyksen ja mhy:n jäsenen etuja valvotaan paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Jäsen voi vaikuttaa päätöksentekoon, ja toisaalta hän saa asiantuntijoiden avun oman elinkeinonsa harjoittamisessa. MTK valvoo sekä maatalousyrittäjien, maaseutuyrittäjien että metsänomistajien etuja.

MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin edunvalvonta-asioissa.

MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa, suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.

Keskusliitto valvoo valtakunnan ja EU-tasolla

Keskusliitto vastaa valtakunnallisesta sekä EU-tason ja globaalista edunvalvonnasta. Edunvalvonta koskee maatalous-, metsä-, yrittäjyys- ja maaseutupolitiikkaa. Etuja ajetaan myös vero- sekä sosiaaliturva- ja eläkeasioissa. Jäsenistön oikeusturva on olennainen osa edunvalvontaa.

Miten edunvalvontatyö näkyy?

Edunvalvontatyö voi olla välillä myös näyttävää. Katso videolta kooste viljelijöiden mielenosoituksesta, jolloin traktorit valtasivat Helsingin keskustassa Senaatintorin:

Viljelijöiden traktorimarssi 

 

Kuuntele Maaltavastaajat-podcastista, mitä edunvalvontatyö pitää sisällään