Toimintopainikkeet

Metsänomistajat Suomessa

Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Suomessa on noin 632 000 metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat. Metsänomistajia on siis lähes 14 prosenttia kansasta.

55 prosenttia metsänomistajista asuu edelleen haja-asutusalueilla, kun taas neljännes asuu yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Runsas 40 prosenttia metsänomistajista asuu yhä tilallaan.

Suomalaiset metsätilat ovat kohtuullisen pieniä. Yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 347 000 ja niiden koko on keskimäärin 30,1 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi prosenttia.  Sekä suurten että pienten metsätilojen lukumäärä on Metsäntutkimuslaitoksen mukaan lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana.


Lisää aiheesta

Metsänhoitoyhdistykset

  • Omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi saat palvelua ja neuvontaa

    www.mhy.fi
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 11.1.2017