null BFFE-yhteistyöllä edunvalvontaa Itämeren rantavaltioista

Uutinen – Maaseutuympäristö

BFFE-yhteistyöllä edunvalvontaa Itämeren rantavaltioista

27.6.2019

BFFE eli ’Baltic Farmers’ Forum on Environment’ on tärkeä yhteistyöverkostomme, joka yhdistää Itämeren rantavaltioiden viljelijäjärjestöjä. BFFE edustaa 2 miljoonan viljelijän ääntä, joka on kuulunut etenkin HELCOMin eli Itämeren suojelukomission tarkkailijana.  

HELCOMin tarkkailijan rooli on tärkeä, kun valvomme viljelijöiden näkökulmasta maatalouden ympäristövaikutusten tulkintoja ja korostamme tasapuolista kohtelua yhteiskunnan eri toimijoiden väillä. Tehtävä on kehittynyt merkittäväksi vuoropuheluksi paitsi suojelukomission eri osapuolten hallitusten edustajien kanssa myös lukumäärällisesti kasvavien ympäristöjärjestöjen välillä. Uusin tarkkailija on BSAG, joka viime viikon valtuuskunnan puheenjohtajien kokouksessa oli aloitteellinen yhdessä WWF:n ja CCB:n eli Coalition Clean Baltic -järjestön kanssa. Kokouksessa meitä edusti tällä kertaa SLC.

MTK pitää yllä BFFEn sivuja ja on toimittanut BFFE:n sihteerinä uutiskirjettä jo vuosien ajan. Ensi viikolla julkaistaan jälleen BFFE-uutiskirje, jossa on ajankohtaista tietoa viime viikon HELCOM-kokouksesta, vesilainsäädännön muutoksista Virossa sekä Itämeren sisäisen kuormituksen merkityksestä ruotsalaisen asiantuntijan kirjoittamana. Lisäksi aiheina ovat mm. lannan ravinteet, hiilensidonnan todentaminen, maan kasvukunnon merkitys sekä kipsin käyttö vesiensuojelussa.

BFFE on vesien, ilmaston ja hyvän ympäristön asialla. Elokuussa raportoimme toiminnastamme NBC:n johtokunnalle. Tällöin esittelemme aloitteemme saada liukoinen fosfori Itämeren kuormitus seurantaan nykyisen kokonaisfosforin rinnalle.

Suomen vetovastuu saanee seuraajansa kuuden vuoden jälkeen, mutta BFFE-viesti on tilattavissa jatkossakin kuten muut MTK:n uutiskirjeet. Pääset päivittämään uutiskirjetilauksiasi sisäänkirjautuneena mtk.fi/omattiedot-sivulla.Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: bffe

Suositellut artikkelit

1

15.06.2021 Airi Kulmala

Itämeren ravinnekuormitus

15.06.2021 Airi Kulmala

Itämereen tulee ravinteita jokivesien mukana sekä suoraan pistekuormituksena teollisuudesta, yhdyskunnista ja kalankasvatuksesta. Joet kuljettavat...

2

01.03.2021 Airi Kulmala

Sähköiset uutiskirjeet

01.03.2021 Airi Kulmala

MTK:n jäsenten tilattavana on sähköisiä uutiskirjeitä, joita lähetetään tilaajille säännöllisin väliajoin sähköpostilla.