null Biotalousalojen koulutuksen laatuun ja vetovoimaan tulee panostaa

Uutinen

Biotalousalojen koulutuksen laatuun ja vetovoimaan tulee panostaa

24.2.2020

Opetushallituksen Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä esittää, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI arvioisi maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutuksia vuoden 2022 loppuun mennessä. Nämä ovat keskeisiä biotalousaloja.

Biotalousaloja ei ole aikaisemmin arvioitu kansallisesti. Tästä syystä Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä pitää tärkeänä arvioida maatalouden, metsätalouden ja elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutuksen laatua – erityisesti ilmastonmuutoksen ja liiketalousosaamisen näkökulmista.

Maatalous, metsätalous, elintarvikkeiden valmistus ja ympäristöala käyttävät biologisia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Niille on ominaista ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttö ja materiaalien tehokas kierrätys. Biotalouden avulla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä ja ilmastonmuutosta sekä edistää talouskehitystä ja luoda uusia työpaikkoja. Biotalousalat ovat kasvualoja, jotka ovat kehittyvässä murroksessa. Biotalousalojen osaamisen kasvattaminen ja koulutuksen laatu ovat avainasemassa uusien innovaatioiden synnyttämisessä.

Ennakointiryhmä esittää myös koulutuksen vetovoimakampanjaa nostamaan maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan imagoa. Näiden alojen koulutuksen vetovoima on viime vuosina laskenut – etenkin maataloudessa ja elintarvikealalla. Biotaloudella on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ihmisten mielikuvissa. Nuorten huoli maa- ja metsätalouden ilmastovaikutuksista, vesistöjen rehevöitymisestä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä voivat vähentää kiinnostusta biotalouteen ja hakeutumista alan koulutukseen.

Vetovoimakampanjan tavoitteena on tuottaa biotalousalaa kuvaavia infograafeja ja kuvia esikoulusta aikuisopiskelijoihin ikätason mukaisesti. Tämän tyyppinen kampanjointi täydentää meneillään olevaa vetovoimatyötä ja kampanjoita.Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: biotalous, koulutus