Takaisin Miten luomu näkyy eläintuotannossa?

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Miten luomu näkyy eläintuotannossa?

19.04.2023

Mikä on tuotanto- eli kotieläin? 

Tuotantoeläimeksi luokitellaan maataloustuotantoon kasvatettavaa tai pidettävää eläintä. Yleensä tähän määritelmään lukeutuvat eläimet ovat osa mm. elintarvike-, villa-, nahka- tai turkistuotantoa. 

Tuotantoeläin on synonyymi kotieläin-termille. Eläimien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät: 

Esimerkiksi hevosen asema tuotantoeläimenä on usein kyseenalaistettu Suomessa vedoten sen käyttötarkoitukseen. Hevonen on kuitenkin EU:ssa yksiselitteisesti tuotantoeläin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaan hevonen määritellään elintarviketuotantoeläimeksi (Ruokavirasto). Lisäksi Fimea  linjaa: ”Euroopan unionissa hevoset katsotaan tuotantoeläimiksi, joten niiden lääkkeitä koskevat vaatimukset jäämien enimmäismäärän (MRL) määrittämisestä.” 

Suomalaisen hevostalouden arvo on merkittävä. Helmikuussa 2023 valmistuneen selvityksen mukaan alan arvo on satoja miljoonia euroja suomalaiselle yhteiskunnalle vuodessa. Hevoset tuottavat laajalti sosiaali-, talous-, ja ympäristöhyötyjä yhteiskunnalle. 

Tuotantoeläinten ja lemmikkieläinten erot 

Tuotantoeläin on synonyymi kotieläimelle. Käytännössä raja lemmikki- eli harraste-eläimen ja tuotantoeläimen välillä voi kuitenkin olla häilyvä. Pääsääntöisesti lemmikki tuottaa omistajilleen mielihyvää, mutta niihinkin voi kuitenkin kytkeytyä merkittävää liiketoimintaa. Näin ollen tuotanto- ja harraste-eläimiä ei voi esimerkiksi suoraan erottaa toisistaan sen perusteella, hyötyykö eläimen pitäjä niistä taloudellisesti. 

Lemmikkejä ja tuotantoeläimiä koskevat kuitenkin pääsääntöisesti samat lait ja asetukset - ammattitoiminnan laajuudesta riippuen jotkin lait ovat huomattavasti tiukempia (esimerkiksi eläinten kuljetus). Tuotantoeläimet - toisin kuin lemmikit - ovat myös aina hoitoon pääsyssä etusijalla, mikäli ne tarvitsevat eläinlääkäriä. 

Miksi tuotantoeläimet ovat tärkeitä luomussa?

Maatalous ja ruuantuotanto on riippuvaista eläimistä, ja luomussa eläimien rooli korostuu erityisesti.  
Luonnonmukaisessa tuotannossa kemiallisten lannoitteiden käyttö on kielletty. Luomussa lannoittaminen perustuu tuotantoeläinten lantaan tai biologisten mekanismien hyödyntämiseen (esimerkiksi viherlannoitusnurmet). 

Jokainen siemenkasvi tarvitsee myös pölytystä. Ruuantuotannossa pölytyksen hoitaa Suomessa yleisimmin ns. "postimyyntikimalaiset",  jotka ovat taksonomisesti myös mehiläisiä tai tarhattuja hunajamehiläisiä. Mehiläisten tarjoaman pölytyspalvelun arvo suomalaiselle maataloudelle on satokasveista riippuen vuosittain noin 50-60 miljoonaa euroa.  

Luomussa olevat tuotantoeläimet Suomessa vuonna 2022 

Vuonna 2022 Suomessa oli 1145 luomutilaa. Yleisesti luomun osuus kaikesta maataloudesta on Suomessa noin 10 prosenttia. Luomun osuus kuitenkin vaihtelee   tuotantosuunnittain. Luomutuotannossa eläinten rodut ja lajit eivät eroa tavanomaisesta, ainoastaan kriteerit poikkeavat näiden kahden välillä (pl. luomubroilerituotanto, jossa on hitaammin kasvava rotu). Mikäli luomutuottajan kriteerit eivät täyty, eläimet ns. “tippuvat” tavanomaiseen tuotantoon. 
 Eläintuotannon ehdot luomussa ovat luettavissa täältä  ja mehiläisten osalta täältä.  


Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

aiheet: luomutuotanto, luomu, lumin luomusarja