Takaisin Lumin luomusarja: Mitä luomu on?

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Lumin luomusarja: Mitä luomu on?

10.03.2023

Tervetuloa seuraamaan Lumin luomusarjaa. Sarja avaa luomun peruskysymyksiä kaikille aiheesta kiinnostuneille.


Sarja saa uusia jaksoja joka viikko, ja käsittelemme aihetta myös sosiaalisen median kanavissa. Pääasiassa sarja on suunnattu kuluttajille ja sidosryhmille. Kuluttajat voivat esittää myös omia toiveitaan, mitä juuri he haluaisivat  tietää luomusta.  

Lähdemme liikkeelle alkeista: mitä luomu ylipäätään on?

Mitä luomu on?

Se on maanviljelyssä suhteellisen uusi käsite, jos otetaan huomioon, että maataloutta on harjoitettu yli 12 000 vuotta. Luomutuotannon juuret juontavat nimittäin 1900-luvun alkupuolelle. Tämän ideologian muodostumiseen vaikutti teollistuvan yhteiskunnan tuottamat sivutuotteet: erityisesti keinotekoiset lannoitteet sekä kasvinsuojeluaineet.  

Ensimmäisten luomutuottajien piirissä oli virinnyt uskomus eläinperäisen lannoitteen, peittokasvien, viljelykiertojen sekä biologisen torjunnan paremmuudesta viljelyjärjestelmässä tavanomaiseen tuotantoon nähden. Nämä satavuotiaat perinteet ovat edelleen luomutuotannon perusta.

Luomun suosio

Luomutuotteiden suosion kasvuun on vaikuttanut monimuotoisuuden vaaliminen, ympäristötietoisuus sekä terveysvaikutukset. Alkuperäisessä ajatuksessa on siis pysytty hyvin nykyaikaan asti. Ensimmäiset luomua koskevat lait säädettiin 1980- ja 1990-luvuilla, jotta valvontaa ja hallintaa painotetaan enemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa. Pyrkimyksenä on taata luomutuotteiden käyttäjien luottamus. 

Mihin luomun määritelmä perustuu? 

Eurooppalainen lainsäädäntö määrittää luonnonmukainen maatalouden pelisäännöt Suomessa ja koko EU:ssa. Perimmäinen tarkoitus on selkeä: luomuelintarvikkeet ovat tuotettu "luonnollisista aineista luonnollisin menetelmin". Tarkemmat säännökset määrittävät myös eläinten hyvinvoinnin ja lajikohtaisten käyttäytymistarpeiden huomioimisen.  

Luomun ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset ovat myös luomun keskiössä: maanviljelijöitä ja muita maatalousyrityksiä ohjataan takaamaan energian ja luonnonvarojen vastuullinen käyttö, monimuotoisuuden ylläpitäminen, maan hedelmällisyyden parantaminen sekä veden laadun turvaaminen. Tarkempiin säännöksiin voi tutustua (suomeksi ja englanniksi) täällä.  

Luomutuotteet EU:n ulkopuolelta

Mikäli EU:n ulkopuolelta tulevia tuotteita haluaa myydä luomukelpoisina, tulee niiden täyttää meidän paikallinen lainsäädäntö. Jokaisen eurooppalaisen luomuviljelijän ja -tuotteen valmistaja on velvollinen noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja liittymään vähintään kerran vuodessa tehtävään luomuvalvontaan. Suomessa luomuvalvonnasta vastaa Ruokavirasto.

Miten luomu eroaa tavanomaisesta tuotannosta? 

Kuten jo viime vuosisadan alussa oli tarkoituskin, luomun tuotantojärjestelmä on lähtökohtaisesti tarkempaa ja kriteerit tiukempia. Täten halutaan varmistaa kuluttajien luottamus korkealaatuisiin ja luonnollisiin menetelmiin perustuvaan ruuantuotantoon. Luomussa korostuvat tiukat ehdot ympäristön suojelulle sekä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.  

Tarkemmat luomukriteerit riippuvat tuotantosuuntauksesta. Ekosysteemipalvelut ovat tästä huolimatta kaikille tärkeä seikka. Ne ovat luonnonmukaisia prosesseja ja resursseja, kuten esimerkiksi pölytys, luonnollinen veden ja ilman puhdistus tai luonnossa esiintyvät ravinteet. Luomutuotannossa pyritään hyödyntämään ja varjelemaan näitä palveluja, minkä takia kemiallisia torjunta-aineita tai lannoitteita ei käytetä. 


Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

aiheet: luomu, lumin luomusarja