Takaisin Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaiksi viimeinkin eduskuntaan

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaiksi viimeinkin eduskuntaan

26.10.2022

Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaiksi lähti viimeinkin eteenpäin eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen valmistelu alkoi vuonna 2010, se oli jo kerran eduskunnassa vuonna 2019 ja nyt siis viimeisellä aikarajalla tämän vaalikauden päättäjille. 

Laki eläinten hyvinvoinnista on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee kaikkea eläinten pitoa, eläimen omistajan vastuita ja velvollisuuksia. Soveltamisalaan kuuluvat kaikki eläimet, myös luonnonvaraiset. Maalaisjärki on kuitenkin syytä pitää mukana, jotta säädösten tavoite eläinten hyvinvoinnin edistämisestä muuttuu käytännön kotieläintuotannossa toteutettaviksi toimenpiteiksi. 

MTK muistuttaa, että tällä lainsäädännöllä asetetaan nyt vain minimitaso hyväksyttävälle eläintenpidolle ja eläinten kohtelulle. Kotieläintuotannossa on kuitenkin tehty jo pitkään ja paljon sellaisia toimenpiteitä, jotka ylittävät tämän lainsäädännöllisen pohjatason. Tuotantoa kehitetään jatkuvasti, jotta eläinten hyvinvointi voidaan huomioida paremmin arjen toiminnassa. Markkinoilta tuleva muutospaine ja kuluttajien toiveet ohjaavat myös osaltaan alaa kehittämään toimintaansa edistämään eläinten parempaa hyvinvointia ja läpinäkyvyyttä mm. laatu- ja merkintäjärjestelmien kautta. Kansallisella lainsäädännöllä voimme vaikuttaa vain kotimaiseen eläintenpitoon. MTK korostaakin, että suomalaisen eläintuotannon kilpailukyky täytyy säilyttää EU-markkinoilla, ja oman kotimaisen tuotantomme edellytykset turvata.  

Uuden lain johtava linjaus on vaatimus ihmisen hoidossa olevan eläimen mahdollisuudesta toteuttaa tärkeitä olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Eläinten jatkuva paikalleen kytkeminen kiellettäisiin pysyvässä pitopaikassa muutamin poikkeuksin. Uusien parsinavetoiden rakentamista ei enää sallittaisi. Kivuliaissa toimenpiteissä vaadittaisiin tulevaisuudessa kivunlievitys. Lausuntoajan jälkeen lisättiin lakiluonnokseen uusi ehdotus karjuporsaiden kastraation kieltämisestä siirtymäajalla.  MTK näkee kehityksen tältä osin tarkoituksenmukaisena, mutta huomauttaa kuitenkin, että käytännön toteutus tarvitsee tukielementin eläinten hyvinvointikorvaukseen.  

Rakennusinvestoinneille on esityksessä nähty tarve antaa sopeutumisaikaa ja sen MTK näkee hyvänä. Kotieläinala ennakoikin kehityksen suunnan selvästi nopeammin vapaaehtoisin toimin kuin lainsäädännön pakon kautta. Oikeasuuntaiset ja -aikaiset tukitoimenpiteet, kuten eläinten hyvinvointikorvaus ja investointituki, ohjaavat tuotantoa nopeasti tiettyihin ratkaisuihin, huomioiden tuotannon säilymisen kannattavana.        

MTK on linjannut, että uudistettavan eläinsuojelulain tulee olla maailman paras eläinsuojelulaki, joka huomioi sekä tuotantoeläinten että maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja varmistaa kotimaisen maataloustuotannon jatkuvuuden. Kansallisen lainsäädäntömme ei tule heikentää kotimaisten kotieläintuotteiden kilpailuasemaa muita EU-maita tiukemmilla eläintenpidon normeilla. Suomalaiset maatalousyrittäjät ovat valinneet kotieläintuotannon strategiaksi vastuullisuuden ja laadun. Eettisen laadun yksi ulottuvuus on eläinten hyvinvointi.  Leena Suojala

asiantuntija, eläinlääkäri

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+358 20 413 2377

+358 40 779 2945

aiheet: mtk, leena suojala, eläinten hyvinvointilaki