null Asia: HE 167/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunto

Asia: HE 167/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

12.11.2020

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

Pyydettynä lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mm. nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia.

Nestekaasun valmisteveron palautus

Laissa maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta säädetään kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä biopolttoöljystä palautettavan veron sekä sähköveron palautuksen määrästä maataloudelle.

Nestekaasun valmisteveroa ei nykylain mukaan palauteta lainkaan maataloudelle. Nestekaasun käyttö viljankuivaamoissa on kasvussa, joten tärkeä olisi toteuttaa nestekaasun valmisteveronpalautus muita polttoaineita vastaavasti. Nestekaasu on tehokas polttoaine korvaamaan kevyen polttoöljyn käyttöä uusissa viljankuivaamoissa.

Yksi nestekaasun suurimpia hyötyjä on sen korkea lämpöarvo. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nestekaasu tuottaa enemmän energiaa polttoaineyksikköä kohden kuin öljy. Polttoainetta vaihtamalla syntyy pitkällä aikavälillä säästöä.

Maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän pitäisi olla neutraali suhteessa maataloudessa käytettäviin eri polttoaineisiin. Nyt näin ei ole. MTK katsoo, että nestekaasun valmisteveron palautus maataloudelle on toteuttava viipymättä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Timo Sipilä

verojohtaja

+35820 413 2391

+35840 505 9179