Takaisin Hienoa – edistystä

Blogi – Jäsenyys

Hienoa – edistystä

21.11.2016

On hienoa, että saa huomata asioiden, joista olen vuosia motkottanut, alkavan itää. Suuri laiva kääntyy hitaasti. Tärkeintä on suunta, ei aina vauhti. Totean, että en väitä hankkivani tällä nyt pisteitä. Niitä en edes tarvitse – enää.

Tarkoitan nyt siis erityisesti kahta ajankohtaista asiaa: MTK valiokuntauudistusta (-> valiokuntien ja verkostojen remontti) ja käynnistettävää organisaatiouudistusta.

Valiokuntalaitoksen muutos pelkkinä hallintovalintoina ei suinkaan riitä, vaan siihen pitää kytkeä osana myös selkeä toimihenkilöiden / asiantuntijain työnjako sekä tarvittava ulkopuolinen asiantuntijaosaaminen ja myös luonteva kytkentä liittojen valiokuntiin. Kyseessä ei saisi olla massiivinen tai byrokraattinen järjestelmä, vaan sen tulee olla MTK:n johdon ja johtokunnan työtä tukevaa asiantuntijatoimintaa. 

En lainkaan usko, että tämä onnistuu kerralla, mutta tältä pohjalta saadaan kehitystoiminta liikkeelle. Vastuu kehityksestä tulee antaa puheenjohtajistolle ja esim. edunvalvontajohtajalle / järjestöjohtajalle (tai kuitenkin erikseen nimetylle toimihenkilölle).

Muutos on suuri haaste ja oikein ymmärrettynä myös kädenojennus maakunta- ja paikallistason osaamiseen. Se on vastaliike byrokratialle. Se on myös osa sitä itsetunnon kohotusta, jota mm. maaseutunuoret ovat peräänkuuluttaneet. Koulutukselle se antaa polttoainetta osaamisen ja laadun kehittämiseen.

Havaitsin myös (MTK Viesti), että MTK on uudistamassa organisaatiotaan. Onneksi. Tuntematta asian tarkkaa sisältöä, toivon että kyseessä on 100-vuotiaan järjestön organisointi ihan oikeasti. Kun maailma ja asiat ympärillämme muuttuvat, niin ei kannata olla viimeisessä vaunussa. On viisasta aistia muutos ja ravistella omaa organisaatiota ja toimintatapojakin. Muutos tässäkään ei ole silmänkääntötemppu, vaan on kehityksen veturi.

Minä pelkään, että nyt kuvitellaan, että muutos voidaan tehdä osissa keskusliiton, liittojen ja yhdistysten osalta. Se voidaan niinkin toki toteuttaa, mutta sillä sementoidaan rakenne ja siitä tulee lopulta kehityksen este. Sanotaan, että asiat vaativat tietyn rakenteen mm. hallinnon / omistuksen, edunvalvonnan tai talouden osalta. Onkohan tämä nykyaikaa vai onko se vain byrokratian toimintatavan tukemista? Nyt kannattaa uskaltaa; uskaltaa jopa kokeilla.

Muutos pitää tehdä kokonaisuutena. Arvioida asioita mahdollisen lopputuloksen kannalta, eikä päällekkäisen työn, toiminnan ja organisaation kautta. Vaikka asiantuntijamme eri tasoilla toimivat usein lähes yhden asian ympärillä, niin yleistä ymmärrystä niille saadaan vasta kokonaisuuden kautta. 

Esimerkkinä taloudenhoidon rakentaminen; se on iso osa kokonaisuutta, välttämätöntä. Se on lähes aina päätöksenteon perusta. Nyt MTK-keskusliitto toimii yrityksenä ja imee jäsenjärjestönsä kuiviin. Linja on ollut jo pitkään tämä, mutta se saapuu ihan piakkoin maaliinsa. Siis mm. jäsenmaksu pitää nähdä kokonaisuutena, eikä suinkaan pelkkänä keskusliiton rahoitusmallina.

Toivon (ja uskon?), että uusiutuva organisaatiomalli on uusi luova toimintamalli. Ei pelkkä laatikkomalli. Toivotan onnea.

Markku Vuorensola
mvuorens(at)welho.com

VETERAANIVÄRINÄÄ

Markku Vuorensola, eläkkeellä, MTK


agrologi
MTK-liiton toiminnanjohtaja 1980-91
kansanedustaja 1991-1999
MTK:n vastaava järjestökouluttaja 1999-2012