null Hyvä Turun Eurooppa-foorumi

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Hyvä Turun Eurooppa-foorumi

7.9.2018

Ensimmäistä kertaa järjestetty Turun Eurooppa-foorumi kokosi viime viikon lopulla EU-asioista vastaavia päättäjiä, järjestö- ja yliopistoväkeä sekä kaikkia muitakin EU-asioista kiinnostuneita entiseen pääkaupunkiimme. Kolmen päivän aikana eri puolilla Turkua järjestetyt lukuista tilaisuudet tarjosivat tasokkaan ja tuhdin paketin seurata ja myös osallistua keskusteluun Euroopan ja Suomen tulevaisuudesta.

Myös MTK järjesti tapahtuman yhteydessä seminaarin otsikolla ”Maailman epävarmuus - pystyykö EU takaamaan ruokaturvan”. Tilaisuudessa kuultiin korkean tason alustukset ja keskusteltiin kahdessa paneelissa huoltovarmuudesta, kauppapolitiikasta sekä ruokaturvasta. EU:n rooli on kaikissa näissä merkittävä.

MTK on kuluvana vuonna linjannut omaa EU-politiikkaansa. MTK järjesti alkukesästä Helsingissä EU-seminaarin, jonka yhteydessä julkaistiin järjestön linjapaperi ”Turvallisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen yhteisö”. Näkemykset MTK:n EU-linjauksista on luettavissa täältä.

Osallistuin Turun Eurooppa-foorumissa myös Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) suomalaisjäsenten järjestämään paneelikeskusteluun EU:n kauppapolitiikasta. Pääsin äskettäin ETSK:ssa jäseneksi kansainvälisen kaupan seurantakomiteaan, joka tarjoaa oivan foorumin seurata alan tilannetta ja kehitystä.

Viime aikaiset mullistukset kauppapolitiikassa ovat lisänneet tuntuvasti epävarmuutta maailmassa. EU:n on omalla toiminnallaan pyrittävä määrätietoisesti lieventämään kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvää epävarmuutta ja toimittava sen eteen, että sääntöperusteinen globaali kauppajärjestelmä säilyy vahvana. Maatalouskaupalla ja ruokaturvallisuudella on jatkossakin oltava vahva rooli kauppapolitiikassa. Kauppasopimuksilla ei pidä vaarantaa ruokaturvallisuutemme korkeaa tasoa.

Mielenkiintoisinta antia Turun Eurooppa-foorumissa oli pääministeri Juha Sipilän puheenvuoro. Pääministerin puhe oli perusteellinen ja hyvin valmisteltu, todellinen EU-linjapuhe, joka varmasti selkeyttää hallituksen EU-linjaa. Pääministeri linjasi puheessaan mm., että tarvitsemme unionin, joka on turvallinen, vauras, kilpailukykyinen, kestävästi kehittyvä sekä sosiaalisesti vastuuntuntoinen. Unionilla on oltava tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa, köyhyyden vastaisessa taistelussa kuin innovaatioissa ja vapaakaupassa. Pääministeri totesi, että unioni tarvitsee edelleen vahvaa alue- ja rakennepolitiikkaa. Hän sanoi, että EU:n on oltava johdonmukainen ilmastotoimissaan. Samaan aikaan ei voi asettaa entistä kovempia ilmastotavoitteita ja tiukempaa lainsäädäntöä uusiutuvan raaka-aineen, kuten puupohjaisen biomassan käytölle.

Maatalouspolitiikasta hän sanoi, että Euroopan on kyettävä säilyttämään omavaraisuutensa ruoan tuottajana. Kyse on turvallisuudesta. Maatalouteen on pääministerin mukaan jatkossakin ohjattava nykyisenkaltainen rahoitus. Vahvan rahoituksen kautta EU voi asettaa entistä paremmat ja toimivammat vaateet ympäristön huomioimiseksi. Komission kevään esityksessä toimittiin päinvastoin.

Kaiken kaikkiaan Turun Eurooppa-foorumi oli erittäin onnistunut tilaisuus. EU:n merkitys ja rooli Suomelle on niin tärkeä, että se ansaitsee tilaisuuden perusteelliseen keskusteluun. Onnittelut kaikille tapahtuman järjestäjille! Hienoa, että jatkoa on luvassa. Seuraava tapahtuma järjestetään elo - syyskuussa 2019. Myös MTK:n kannattaa olla siellä mukana.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.