Sisältöjulkaisija

null Kärsivällisyyden korkeakoulu

Blogi - Kansainvälinen toiminta

Kärsivällisyyden korkeakoulu

4.11.2019

”Brexit on kärsivällisyyden korkeakoulu”, totesi EU:n Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier puhuessaan viime viikolla Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean täysistunnossa Brysselissä. Barnierin mukaan kansalaisten näkökulmasta Britannian EU-eroaikeista aiheutunut epävarmuus on jo nyt kestänyt liian kauan, mutta EU:lla ei ole muuta mahdollisuutta kuin odottaa Britannian omia ratkaisuja asiasta. 

Juuri näin. Britannian Brexit-kansanäänestyksestä tulee ensi kesänä kuluneeksi jo neljä vuotta ja maa on edelleen EU:n jäsen. Jo vuosia jatkunut epäselvä tilanne jatkuu edelleen. Brexit-asiassa on edelleen varauduttava kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, sopimukseen pohjautuvaan eroon, sopimuksettomaan eroon tai johonkin muuhun vaihtoehtoon. 

Parin viime viikon aikana Brexit-rintamalla on tapahtunut paljon. EU ja Britannia neuvottelivat pari viikkoa sitten uuden erosopimuksen, jonka Britannian parlamentin alahuone tällä kertaa hyväksyi. Sopimuksen ratifioimisen aikataulun vuoksi Britannia pyysi kuitenkin jatkoaikaa EU-erolleen, jonka EU:n 27 jäsenmaata hyväksyivät. Britannian eropäivää lykättiin - jo kolmannen kerran - enintään ensi vuoden tammikuun loppuun saakka. Britanniassa päätettiin järjestää parlamenttivaalit 12. joulukuuta.

Uudessa erosopimuksessa keskeisintä on Pohjois-Irlannin asema. EU:lle tärkeintä on viime kädessä rauhan ylläpitäminen Pohjois-Irlannissa. Uudessa erosopimuksessa luodaan nyt samanaikaisesti koko Irlannin kattava yhteinen talousalue, mutta toisaalta varmistetaan se, että Pohjois-Irlanti säilyy osana Britannian tullialuetta. Kaupankäynnissä tavarat tarkastetaan niiden saapuessa Pohjois-Irlantiin. Britannian tariffeja noudatetaan niille tavaroille, jotka jäävät Pohjois-Irlantiin. Tavaroille, jotka voivat päätyä EU:n sisämarkkinoille noudatetaan EU:n sääntöjä. Pohjois-Irlannissa noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä. Ratkaisu on luova ja luovat ratkaisut eivät aina ole kaikkein yksinkertaisimpia.  Neuvoteltuun erosopimukseen sisältyy myös siirtymäkausi, jonka mukaan Britannia toimii kuten EU-jäsenmaa vuoden 2020 loppuun saakka. Yhteisellä päätöksellä siirtymäaikaa voidaan jatkaa. Tämä voi olla tarpeen.

Britannian EU-ero eli Brexit on vain yksi vaihe käynnissä olevassa pitkässä prosessissa. Brexitin jälkeen on rakennettava uudet suhteet EU:n ja Britannian välille. On sovittu, että nämä neuvottelut alkavat välittömästi Britannian eropäivän jälkeen. Mikäli Brexit tapahtuu ensi tammikuun lopussa, jää näille neuvotteluille aikaa vain 11 kuukautta, mikäli siirtymäaikaa ei jatketa. Kun sopimus tulevista suhteista on saatu aikaiseksi, on se hyväksyttävä jokaisen jäsenmaan parlamentissa ja myös useissa alueellisissa parlamenteissa. Tämä vaihe vie varmasti oman aikansa. On varsin optimistista, että kaikki olisi valmista vuoden 2020 loppuun mennessä. Aikalisä asiassa on todennäköisempi vaihtoehto.

EU on asettanut omille tuleville Britannia-suhteilleen kunnianhimoiset tavoitteet. EU:n lähtökohtana on omien intressien turvaaminen ja erityisesti EU haluaa suojella sisämarkkinoitaan. EU lähtee siitä, että sen kaupankäyntiin Britannian kanssa ei tule tulleja eikä kiintiöitä. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan EU:lle on tärkeää myös se, että polkumyynti kyetään estämään EU:n sisämarkkinoilla. Tällöin esimerkiksi työoloihin, sosiaalisiin oikeuksiin, ympäristöön ja moniin muihin asioihin liittyvillä normeilla on merkitystä EU:n ja Britannian välisessä tulevassa kaupankäynnissä. Maataloustuotantoon ja elintarvikkeisiin kohdistuu suuri määrä EU-sääntelyä. Jotta sisämarkkinat näillä aloilla voisivat toimia myös tulevaisuudessa, eivät alan standardit Britanniassa voi jatkossakaan olla kovin erilaisia kuin EU:ssa.

Britannian pääministeri Johnsson on sanonut haluavansa tulevaisuudessa parhaan mahdollisen kauppasopimuksen EU:n kanssa. Tämä tarkoittanee sitä, että Britannia haluaa joillakin osa-alueilla erottautua nykyisistä EU-standardeista. Edessä on siten varmasti vaikeat neuvottelut. Brexit ei todellakaan ole Britannian EU-eroprosessin päätepiste. Kärsivällisyyttä tarvitaan vielä kauan. Barnier on oikeassa.

aiheet: brexit