null Kansainvälinen kumppanuus

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen kumppanuus

4.12.2018

on Suomen menestymisen elinehto. Haluamme olla vahvasti mukana EU:ssa.  Monenkeskiset kauppasopimukset ovat Suomen etu. Yhteiset pelisäännöt takaavat turvallisen ruuan.

Vahvasti mukana EU:ssa

Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen ja globaalisti vaikuttavampi Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu. EU:n jäsenmaiden on kyettävä yhdessä ratkomaan ongelmia ja luomaan lisäarvoa rajat ylittävällä yhteistyöllä. Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteet ja taloudelliset resurssit on mitoitettava yhteen nykyistä paremmalla tavalla. 

Yhteiset pelisäännöt takaavat turvallisen ruuan 

EU:ssa on tiukat elintarvikkeiden turvallisuussäännöt, joita Suomi on kansallisesti täydentänyt. EU:n varovaisuusperiaate on hyvä pohja elintarviketurvallisuuden arviointiin eikä EU:n pidä luopua omista tiukoista ruuan turvallisuuteen liittyvistä normeistaan.

Antimikrobiresistenssi on nopeasti kasvava globaali haaste ihmiskunnalle. Suomen kotieläintalous on esikuva antibioottien käytön vähentämisessä. Suomen mallia on vietävä kansainväliseen käytäntöön ja sopimuksiin.

Kehitysapu kestävälle tasolle

Paikallista osaamista tukeva kehitysapu luo työtä ja toimeentuloa paikallisille ihmisille ja vahvistaa luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Kehitysyhteisyhteistyöhön varattuja määrärahoja on lisättävä lähemmäksi 0,7 prosentin osuutta BKT:sta. Kehityshankkeissa on hyödynnettävä erityisesti Suomen vahvaa osaamista maa- ja metsätaloudessa.

#äänimaalle


aiheet: kansainvälinen toiminta