null Katso MTK koulutuksen tuleva tarjonta

Uutinen – Yrittäminen

Katso MTK koulutuksen tuleva tarjonta

26.11.2021

Katso MTK:n loppuvuoden ja ensi vuodelle tässä vaiheessa tiedossa oleva koulutustarjonta ja ilmoittaudu mukaan. Valtaosa koulutuksista on tarjolla etä tai hybridikursseina.

Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät ajantasaisena koulutuskalenterista: www.mtk.fi/koulutus
Uusi kevään 2022 koulutuskalenteri julkaistaan ennen vuodenvaihdetta. 
 

Ideasta palveluksi & palvelumuotoilu – valmennus 

 

Aika: 24.1.2022-14.3.2022 

Paikka: Etävalmennus 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet. Valmennus on suunnattu palveluliiketoimintaa suunnitteleville tai jo sitä jo pyörittäville yrittäjille. Mukaan voi tulla kaikenlaisten palveluiden kanssa, oli sitten kyse esim. urakoinnista, matkailusta, tai digipalveluista. 

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on systemaattisesti kehittää omaa liiketoimintaa asiakaslähtöisemmäksi, saada uusia eväitä toiminnan kehittämiseksi, sekä sitä kautta parantaa yrityksen edellytyksiä kasvulle.  Jokaisen kerran jälkeen osallistujat saavat mukaansa tehtäväkokonaisuuden, jotka liittyvät oman palvelun tai palveluidean kehittämiseen. 

Hinta:  Jäsenille 50 € / ei-jäsenille 150 € 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Ideasta_palveluksi__palvelumuotoilu__koulutus_2833  

 

Onnistu ostamalla  

 

Aika:  27.1.2022 (osa 1) ja 3.2.2022 (osa 2) 

Paikka: Etäkoulutus  

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet 

Tavoite: Syventää osallistujien hankintaosaamista ja tuoda sitä kautta mahdollisuuksia tilan kannattavuuden parantamiseen ja hankintojen strategiseen tarkasteluun. Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä onnistuneisiin ostoihin ja yhdessä läpi käydään kaksi avaintyökalua: kuluanalyysi sekä portfolioanalyysi. Työkalujen avulla on mahdollista muodostaa kokonaiskuva yrityksen ostoista sekä luoda pohjaa hankintojen kehittämiselle. 

Hinta: 40 € jäsenille, 120 € ei-jäsenille sisältäen koulutuskokonaisuuden ja materiaalit 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/Onnistu_Ostamalla_8977/fi   

 

Metsätilan sukupolven- ja omistajavaihdokset  

 

Aika: 29.11.2021 

Paikka: Etäkoulutus 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet 

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat tietävät, mitä tulee etukäteen huomioida, kun suunnitellaan sukupolvenvaihdosta tai tilan myymistä. Osallistujat oppivat, miten veroasiat kannattaa hoitaa muutostilanteissa hoitaa. Koulutuksen asiantuntijana toimii verojohtaja Timo Sipilä.  

Hinta: MTK:n ja Mhy:n jäsenille maksuton 

Ilmoittaudu: Metsätilan omistajavaihdos/ SPV-webinaari (lyyti.fi) 

 

Luottamushenkilökoulutus 

Vaikuttajaviestintä sosiaalisessa mediassa 

 

Aika: 8.12.2021 

Paikka:  Etävalmennus 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n luottamus- ja toimihenkilöt 

Tavoite: Syksyllä jatketaan MTK:n luottamushenkilöille aloitettua sosiaalisen median vaikuttajaviestinnän valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on tutustua asiantuntijoiden johdolla sosiaalisen median vaikuttamisympäristöön. Verkostokartan avulla perehdytään siihen, mitä Twitter-kanavassa puhutaan MTK:lle tärkeistä teemoista ja ketkä toimivat keskustelujen vaikuttajina.  Harjoituksissa analysoidaan vaikuttavan viestinnän elementtejä ja terävöitetään omaa viestiä ja asiantuntijaprofiilia. Valmennus toteutetaan etänä teamsissa. 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/vaikuttajaviestinta_syksy2021 

 

Jokatyypin viestintäkoulutus 

 

Aika: 5 + 2 kahden tunnin jaksoa 17.1.2022 alkaen 

Paikka: Etäkoulutus 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet ja luottamushenkilöt 

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien tietoja ja taitoja toimia paikallisen median ja sosiaalisen median eri kanavien kanssa. Koulutus rakentuu kahdesta kokonaisuudesta:  

Miten minä voin vaikuttaa maa- ja metsätalouden asioihin ja olla aktiivinen paikallismediassa ja somessa? 

Mikä on MTK-yhdistyksen rooli viestinnässä ja paikallisessa edunvalvonnassa paikallismediassa ja somessa? 

Hinta: 40 € jäsenille (koko koulutus), pelkkä yhdistysosuus on maksuton 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/jokatyyppikevat2022 

 

Maatilaopasvalmennus 


Aika: 26.1.2022 

Paikka: Etävalmennus 

Kohderyhmä: MTK:n jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita puhumaan koululaisille omasta yritystoiminnastaan 

Tavoite:  MTK:n maatilaopasvalmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia puhua eri-ikäisille koululaisille oman maatilan arjesta ja innostaa heitä osallistumaan keskusteluun. 

Hinta: MTK:n ja Mhy:n jäsenille maksuton  

Lyytilinkki: https://www.lyyti.in/MTKn_koululahettilasvalmennus_9814 

 

Mhy valtuutettujen vaikuttajataitojen valmennus 

 

Aika: 26.-21.1.2022 

Paikka: Kasvokkain (Maalaistentalo, Helsinki) 

Kohderyhmä: Mhy valtuutetut 

Tavoite: Kaksipäiväisessä valmennuksessa perehdytään ajankohtaisiin metsäpoliittisiin edunvalvonnan kysymyksiin sekä tutustutaan kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamistyön rakenteisiin. Valmennuksessa kehitetään vaikuttajataitoja mm. puheen pidossa, kokoustekniikassa ja sosiaalisessa mediassa.   

Hinta: Mhy jäsenille 120 € (sisältäen valmennuksen ohjelman, ruokailut ja majoituksen) 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/mhyvaikuttaja2022 

 

Tilauksesta: Yhdistysten johtokuntien ja hallitusten kehittämispäivillä kehitetään yhteistyötä 

 

Aika: Yhdistyksen toivoma ajankohta 

Paikka: Lähivalmennus yhdistyksen valitsemassa paikassa 

Kohderyhmä: Yhdistyksen johtokunta tai hallitus  

Tavoite: Yhdistysten johtokunnat ja hallitukset voivat tilata oman kehittämispäivän, joissa pohditaan yhdistyksen perustehtävää, johtajuutta, luottamushenkilörooleja sekä toiminnan vahvuuksia, kehittämisalueita ja tulevaisuuden haasteita. Valmennuksen voi yhdistää vierailuun Maalaistentalossa. 

Hinta: Valmennus on maksuton, yhdistys vastaa itse majoitukseen ja ruokailuun liittyvistä kuluista 

Lisätietoja: Koulutusvastaava Anna-Liisa Knuuti (anna-liisa.knuuti@mtk.fi tai p. 040 128 1299) 

 

Toimihenkilökoulutus 

Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille 

 

Aika: 27.-28.4.2022 

Paikka: Hybridi: Kasvokkain (Maalaistentalo, Helsinki) + etäosallistumismahdollisuus 

Kohderyhmä: Mhy:n ja MTK:n uudet toimihenkilöt 

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat MTK:ryn toimintaan, päätöksentekorakenteisiin ja ajankohtaisiin alaa koskeviin edunvalvontakysymyksiin. Valmennuksessa perehdytään metsänomistajat ketjun toimintaan, metsälainsäädäntöön ja asiakaskohtaamiseen. 

Hinta: Kasvokkain 120 € /etäosallistuminen 40 € 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/jarjestotutuksi2022

 

Oiva-Verkko-Opisto 

 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet, luottamus- ja toimihenkilöt 

Osoite: MTK (mmg.fi) 

Kirjaudu: Jäsenet kirjautuvat sisälle Oiva-jäsentunnuksilla. Toimihenkilöt kirjautuvat 

työsähköpostiosoitteellaan. Osaan koulutuksista pyydetään kurssiavain. 

Opistosta löytyvät mm. seuraavat aineistot: Mhy-Uusien valtuutettujen valmennus, MTK-yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien valmennus, Tietosuoja-asetusvalmennus, Maankäytön suunnittelun koulutus, Jokatyypin viestintäkoulutus ja Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille valmennus.  Anna-Liisa Knuuti

koulutusvastaava

+35820 413 2401

+35840 128 1299

aiheet: mtk, koulutus