Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2015

Lausunto

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2015

15.10.2018

Verohallinto

Pwdettynä lausuntonaan vuonna 2019 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista esittää Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kunnioittavasti seuraavan: 

Verohallituksessa laaditun alustavan ehdotuksen mukaan vuoden 2019 ennakkokannon laskentaperusteena käytettäisiin 2017 verotuslaskennasta saatua puhdasta tuloa korotettavaksi+ 7,0 %:lla. 

Odotettavissa olevan maatalouden tulokehitykseen nähden ehdotettu muutos ennakkoverotukseen ei ole perusteltu. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan kustannusten nousu syö merkittävästi maatalouden tulosta v. 2019. 

MTK katsoo näin ollen, että verotuslaskennassa todettuja maatalouden tuloja ei tulisi nostaa vuoden 2019 ennakkokannon perusteita vahvistettaessa. 
Koska maatalouden tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria tilakohtaisia eroja, on erityisen tärkeää, että viljelijöiden ennakkoverojen muutoshakemuksiin suhtaudutaan vuonna 2019 joustavasti. 

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Sipilä
johtaja