Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden raken-netuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista an-netun lain 11 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden raken-netuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista an-netun lain 11 §:n muuttamisesta

22.2.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Pyydettynä lausuntona MTK ilmoittaa, että ehdotukset säädettäviksi laeiksi ovat hyväksyttäviä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja 

Vesa Malila
lakimies

Lähetään sähköpostina: kirjaamo@mmm.fi; minna-mari.kaila@mmm.fi; mika.saari@mmm.fi