Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ekosuunnittelutuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettaviin vaatimuksiin

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ekosuunnittelutuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettaviin vaatimuksiin

15.6.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK:n reilut 300 000 jäsentä ovat pääasiallisesti kuluttajan asemassa suhteessa ekosuunnittelutuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettaviin vaatimuksiin. Muutoksella saatetaan kansallinen sääntely vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. MTK:lla ei ole huomautettavaa hallituksen esitysluonnokseen.

MTK yhtyy hallituksen esitysluonnoksessa todettuun: ”Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan energiatehokkuutta edistetään entistä vahvemmin koko energiajärjestelmän tasolla”. MTK:n näkemyksen mukaan nyt tehtävä muutos toteuttaa kuluttajien energianeuvontaa ja osallistumista energiatehokkuustoimiin. Lähtökohtaisesti kuluttajien on jatkossa helpompaa vertailla eri EU-maissa myytävien tuotteiden energiamerkintöjä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija