Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

30.1.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön laatimasta esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutoksia mm. yhteismetsärekisterin tietojenluovutukseen sekä puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain ja FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain säännöksiin, jotka koskevat raportointia komissiolle.

Pyydettynä lausuntona ilmoitan, että MTK hyväksyy ehdotetut muutokset kuitenkin edellyttäen, että tietojen luovutuksen yhteydessä aina kunnioitetaan yksityisten metsänomistajien EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen pohjautuvaa henkilötietojen suojaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Vesa Malila
lakimies


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878