null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 48 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 48 §:n muuttamisesta

8.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoituslaki on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Esityksen mukaan lain voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella vuoden 2023 loppuun. Vastaavasti tukien maksuaikaa jatkettaisiin myös kolmella vuodella. 

MTK pitää esitettyä muutosta perusteltuna ja välttämättömänä. Valmisteltu uusi metsätalouden kannustejärjestelmä on mahdollista viimeistellä, notifioida ja saattaa voimaan vasta kun EU:n maa- ja metsätalouden valtiontuen suuntaviivat on julkaistu. Tukijärjestelmän keskeytyminen ja mahdollisesti jopa parin vuoden tauko heikentäisivät oleellisesti investointeja kestävään metsätalouteen ja metsien kasvun ja ympäristöhyötyjen ylläpitoon. Samalla esimerkiksi Kansallisessa metsästrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuisi.  

Tässä vaiheessa ei myöskään ole syytä tehdä voimassa olevaan tukijärjestelmään muutoksia.  Muutokset vaarantaisivat tukijärjestelmän jatkuvuuden. Kannustejärjestelmään tehtävät muutokset tulee tehdä vasta kun uusi, jo pitkään valmistelu kannustejärjestelmä kokonaisuudessaan saatetaan voimaan.  

Päätös nykyisen tukijärjestelmän jatkamisesta on syytä tehdä mahdollisimman pian, jotta metsänomistaja ja toimijat voivat suunnitella ja toteuttaa metsienhoitotoimenpiteitä ja investointeja metsätalouteen pitkäjänteisesti ilman epävarmuutta. 


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810