null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen) ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen) ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta

8.6.2020

Lausunto jätetty lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 8.6.2020
Dnro 35/2020

Lue lausunto tästä


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858