Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta

22.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Asetusluonnoksen mukaan metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi valtuuston vaaleissa valittavaksi valtuutetuksi tai asettaa enintään kaksi äänioikeutettua jäsentä ehdokkaaksi. Ehdokkaiden nimet, yhteystiedot ja suostumukset valtuutetun toimen vastaanottamiseen on toimitettava metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Jos tiedot toimittava äänioikeutettu jäsen asettuu itse ehdolle, hänen ei tarvitse toimittaa omalta osaltaan suostumusta.

MTK pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja metsäomistajien rakennemuutoksen mukaisena lainsäädännön kehittämisenä.

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4.2 §:n mukaan vähintään kahdella metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita valtuutetuiksi.

Tämä säännös on ongelmallinen kahden suosittelijan osalta, sillä vaatimus saattaa muodostua kynnykseksi ehdokkaaksi asettumiselle.

Kuten lausuntoluonnoksen muistiossa todetaan, metsän sijaintikunnan ulkopuolella asuvia metsänomistajia oli vuonna 2009 runsas kolmannes metsänomistajista ja tällä hetkellä voidaan arvioida olevan noin 200 000 etämetsänomistajaa. Etämetsänomistajalle edellä mainitun suosittelijan saaminen voi muodostua vaikeaksi, koska hänen yhteytensä metsätilan sijaintikunnan muihin metsänomistajiin voi olla vähäistä.

MTK:n näkemyksen mukaan suosittelijoiden käyttäminen ei ole tarpeen, sillä se ei useinkaan tuo vaaliprosessiin mitään konkreettista lisäarvoa. Mikäli suosittelijoista luovuttaisiin, ehdolle asettumiseen riittäisi metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja oma innokkuus. Kevyempi menettely voi kannustaa etenkin etämetsänomistajia pyrkimään valtuustoihin ja näin parantaa metsänhoitoyhdistysten valtuustojen edustavuutta ja metsäomistajien osallistumista yhdistysten päätöksentekoon

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja