Takaisin Lausunto esityksestä metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain muutoksesta

Lausunto

Lausunto esityksestä metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain muutoksesta

20.06.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Esityksessä lain 5§, 12§, 33§ ja 51§ muutoksilla kannustejärjestelmälakia muutetaan niin, että laki vastaa vuodenvaihteessa tulossa olevaan vähämerkityksistä tukea koskevaan EU-asetuksen muutokseen. Kannustejärjestelmälaki on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2024 alkaen, jolloin myös uuden EU-asetuksen ja sen vähämerkityksistä tukea, samoin kuin tuen enimmäismäärää, koskevien muutosten odotetaan olevan voimassa.

Lisäksi esityksen mukaan ympäristötukisopimusta koskevan pöytäkirjan sisällöstä säädettäisiin tarkemmin lain tasolla. Vastaavat vaatimukset ovat aiemmin sisältyneet esityksiin valtioneuvoston asetuksesi metsätalouden kannustinjärjestelmästä ja ministeriön asetukseksi kannustinjärjestelmään liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista.

MTK pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Helsingissä kesäkuun 20. päivänä 2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Lea Jylhä
metsäasiantuntija