Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto

Lausuntopyyntö eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

13.8.2018

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. MTK kannattaa pääosin työryhmän esittämiä uudistamisehdotuksia eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista. Luonnoksessa on seitsemän osaamisalaa (eläinhoitolan oa, eläinkaupan oa, eläinten kouluttamisen oa, eläinten trimmaamisen oa, klinikkaeläinhoitamisen oa, koe-eläinhoitamisen oa, koirahieronnan oa).

Uudistuksessa aikaisemmin omana osaamisalanaan olleen eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan osaaminen on liitetty osaksi eläinten kouluttamisen osaamisalaa. Lisäksi on tehty kokonaan uudet eläintenhoidon erikoisammattitutkintotasoiset perusteet. Luonnokseen on yhdistetty osaaminen aikaisemmin erillisenä tutkintona olleesta koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinnosta. Uudessa eläintenhoidon erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, jotka liittyvät eläinten kouluttamiseen, klinikkaeläinten hoitamiseen ja koe-eläinten hoitamiseen. Uudistustyössä huomioitiin ammatillisen koulutuksen reformin asettamat muutostarpeet (tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat). Uudistustyön yhteydessä tutkinnoille tehtiin osaamispisteytys ja osaamisaloille lisättiin tutkintonimikkeitä.

MTK pitää tutkintojen muodostumista onnistuneena, mutta tutkinnon perusteiden hyväksytyn suorituksen kriteerit eivät ole työelämälähtöisiä. Niissä kuvataan tiedon teoreettista osaamista, joka soveltuu huomioon otettavaksi valmistavassa koulutuksessa. Sen sijaan kriteereissä ei ole kauttaaltaan kuvattu, miten osaaminen näkyy käytännön työssä. Teoreettiselle tasolle jäänyt kuvaus ohjaa tutkinnon suorittajan arviointia. Näin ollen MTK pitää Eläinten hoidon ammattitutkinnon perusteluonnoksia keskeneräisinä ja edellyttää niiden korjaamista vastaamaan työelämässä vaadittavaa osaamista.

Muilta osin MTK pitää osaamispisteytyksiä tasapainoisina ja osuvina.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
tominnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja