Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

15.2.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotuksen mukaan hedelmiä ja vihanneksia koskevaa tukikautta pidennettäisiin nykyisestä 23 koulupäivästä enintään 56 koulupäivään. Koulujakelutukea voitaisiin siten myöntää 12.3-1.6.2018 välisenä aikana oppilaitoksille toimitetuille hedelmille ja vihanneksille.

MTK kannattaa ehdotettua muutosta, jotta koulujakelutukeen varatut määrärahat voitaisiin hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti. MTK edelleen toivoo selvitystä koulujakelutuen käytöstä ja siihen liittyvistä kokemuksista sekä toteutetuista liitännäistoimenpiteistä syyslukukaudelta 2017.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies