null Syö hyvää Suomesta –kampanja lihantuotannon tietoisuuden lisäämisestä onnistui jälleen

Uutinen – Kotieläimet ja maito

Syö hyvää Suomesta –kampanja lihantuotannon tietoisuuden lisäämisestä onnistui jälleen

25.1.2021

MTK:n ja sisältömarkkinointitoimisto Dinglen kesällä 2020 onnistuneesti toteuttama Syö hyvää Suomesta –digikampanja sai jatkoa loppuvuodesta. Kampanja vahvisti entisestään erityisesti 18–40 -vuotiaiden kaupunkilaisnaisten tietoisuutta ja muistijälkeä kotimaisen lihan vastuullisuudesta, ekologisuudesta ja ravitsemuksellisuudesta. 
 

Kampanjassa hyödynnettiin pääosin kesällä sosiaalisessa mediassa sekä MTV Netti-TV:ssä hyvin toimineita mainosmateriaaleja, joiden kasvoina oli suomalaisia lihantuottajia sekä suosittu somevaikuttaja Natalia Salmela. Tällä kertaa kampanjaan otettiin mukaan myös Instagram Stories, jonka avulla kampanjaan saatiin lisää interaktiivisuutta. Lisäksi kampanjan tavoittavuutta laajennettiin entisestään Ruutu Netti-TV:n myötä.  
 
Kampanja saavutti tavoitteensa jälleen tehokkaasti, sillä yli 600 000 kohderyhmään kuulunutta henkilöä näki kampanjamateriaaleja yhteensä 5,5 miljoonaa kertaa. Videoita katsottiin loppuun asti lähes 700 000 kertaa, ja kampanjan kotisivuilla vierailtiin yli 11 000 kertaa. Kohderyhmälle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella peräti 76 prosenttia vastanneista koki saaneensa materiaaleista uutta tietoa suomalaisesta lihatuotannosta ja jopa 38 prosenttia uskoo ostavansa kotimaista lihaa jatkossa useammin.

Kampanjoiden myötä myös tietoisuus MTK:sta on kasvanut. Etenkin positiivinen mielikuva järjestöstä on noussut.  

Kustannustehokasta kohderyhmän tavoittamista ja suomalaisen ruoantuotannon arvostuksen kasvattamista digimarkkinoinnin keinoin on tarkoitus jatkaa lähitulevaisuudessa muun muassa tuotantoeläinten hyvinvointiin keskittyvällä kampanjoinnilla.   

Lue lisää suomalaisesta sian-, broilerin-, naudan- ja lampaanlihan tuotannosta  Syö hyvää Suomesta -kampanjasivuilta.Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35844 0539 285

Mari Lukkariniemi

liha-asiantuntija

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35840 171 9070

Kaija Stormbom

viestinnän suunnittelija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+35820 413 2385

+35840 848 9559

aiheet: liha, nauta, siipikarja, sika, naudanliha, sianliha, broileri, lammas, salmonella, lampaanliha, syöhyvääsuomesta, lihakampanja, suomalainen liha, broilerinliha, antibiootti, salmonellavapaa, siansaparo, kanannokka, broilerinnokka, nokka, saparo

Suositellut artikkelit

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. MTK järjesti 13.12 webinaarin, jossa opastettiin valtuuksien tekemiseen. Jos et päässyt linjoille, ei hätää, webinaarin tallenne on...

MTK, lihatalot ja Maitovaltuuskunta jatkoivat kampanjointiaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Kuluttajien tietoisuutta tuotantoeläinten hyvinvoinnista haluttiin vahvistaa ja lisätä juuri ennen kuin...

MTK, lihatalot ja maitovaltuuskunta jatkavat kampanjointiaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Ensimmäinen aalto toteutettiin viime keväänä, ja uusi aalto laitettiin liikkeelle 25.10. Tiivis kampanja kestää kolme...

Wbinaarissa kuultin terveiset Kuluttajaliitosta, elintarviketeollisuudesta ja tulevaisuudesta! Webinaari järjestettiin etäyhteyksin, Teamsissa keskiviikkona 17.3. Jos et...

Kesällä hyvät tulokset saavuttanut Syö hyvää Suomesta -lihakampanja saa loppuvuodesta jatkoa. Kampanja jatkaa nuorten naisten laajamittaista tavoittamista pyrkien syventämään heidän kiinnostustaan suomalaista...

MTK toteutti yhdessä sisältömarkkinointoimisto Dinglen sekä suositun somevaikuttaja Natalia Salmelan kanssa kesällä reilun kuukauden mittaisen digikampanjan kotimaisesta lihatuotannosta kohderyhmänä 18-35...

MTK ja lihatalot kampanjoivat kotimaisen lihan valttikorteista. Kampanja tarjoaa asiallista tietoa ja totuudenmukaisia faktoja suomalaisen naudan-, sian-, broilerin- ja lampaanlihan tuotannosta. Kampanja...