null Syö hyvää Suomesta -lihakampanja ylsi tavoitteisiinsa hienosti

Uutinen – Kotieläimet ja maito

Syö hyvää Suomesta -lihakampanja ylsi tavoitteisiinsa hienosti

20.9.2020

MTK toteutti yhdessä sisältömarkkinointoimisto Dinglen sekä suositun somevaikuttaja Natalia Salmelan kanssa kesällä reilun kuukauden mittaisen digikampanjan kotimaisesta lihatuotannosta kohderyhmänä 18-35 -vuotiaat kaupunkilaisnaiset. Kampanja-aikana ydinkohderyhmä tavoitettiin tehokkaasti valituissa kanavissa – yli 460 000 suomalaista näki materiaaleja. Mainoksia esitettiin kuluttajille yhteensä 6 miljoonaa kertaa. Suomalaiset kiinnostuivat aiheesta myös syvemmin – verkkosivusisältöjen pariin innostuttiin tutustumaan yli 10 000 kertaa kampanjan aikana. 

Kohderyhmälle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella 73 prosenttia vastanneista koki saaneensa materiaaleista uutta tietoa suomalaisesta lihatuotannosta ja 39 prosenttia uskoo ostavansa kotimaista lihaa useammin. 

Kampanjan materiaalit koostuivat muun muassa sosiaalisessa mediassa ja MTV:n netti-tv:ssä esitetyistä Natalian virtuaalisista maatilavierailuista, animoiduista infograafivideoista ja resepteistä. Kampanjan laskeutumissivuna toimi mtk.fi/syohyvaasuomesta. 
Aihetta avattiin syvällisemmin myös Natalian omissa blogiteksteissä. 

Kampanjan tavoitteena oli lisätä 18-35 -vuotiaiden kaupunkilaisnaisten tietoisuutta kotimaisen lihan vastuullisuudesta, ravitsemuksellisuudesta ja ekologisuudesta - ja täten luoda aiheen ympärille entistä positiivisempaa ilmapiiriä. 
 
Kampanjan kuluttajille jättämää muistijälkeä halutaan vahvistaa vielä jatkossakin, joten kampanja saattaa saada jatkoa syksylläkin. 

 Mari Lukkariniemi

liha-asiantuntija

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35840 171 9070

Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35844 0539 285

Klaus Hartikainen

Jäsenviestintäpäälikkö

Jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+35820 413 2316

+35840 169 2060

Kaija Stormbom

viestinnän suunnittelija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+35820 413 2385

+35840 848 9559

aiheet: liha, nauta, siipikarja, sika, naudanliha, sianliha, broileri, lammas, salmonella, lampaanliha, lihakampanja, suomalainen liha, broilerinliha, antibiootti, salmonellavapaa, siansaparo, kanannokka, broilerinnokka, nokka, saparo

Suositellut artikkelit

Salmonellabakteerin hallinta eläintiloilla on osa hyvää tuotantotapaa, joka edistää sekä eläinten että niiden hoitajien terveyttä ja hyvinvointia sekä turvaa puhtaan elintarviketuotannon. ...

MTK:n ja sisältömarkkinointitoimisto Dinglen kesällä 2020 onnistuneesti toteuttama Syö hyvää Suomesta –digikampanja sai jatkoa loppuvuodesta. Kampanja vahvisti entisestään erityisesti 18–40 -vuotiaiden...

Kesällä hyvät tulokset saavuttanut Syö hyvää Suomesta -lihakampanja saa loppuvuodesta jatkoa. Kampanja jatkaa nuorten naisten laajamittaista tavoittamista pyrkien syventämään heidän kiinnostustaan suomalaista...

MTK ja lihatalot kampanjoivat kotimaisen lihan valttikorteista. Kampanja tarjoaa asiallista tietoa ja totuudenmukaisia faktoja suomalaisen naudan-, sian-, broilerin- ja lampaanlihan tuotannosta. Kampanja...