Takaisin Kolme neljästä suomalaisesta pitää omaa lihankulutustaan sopivana

Tiedote

Kolme neljästä suomalaisesta pitää omaa lihankulutustaan sopivana

18.11.2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK teetti Kantar TNS Agri Oy:llä kyselyn suomalaisten näkemyksistä lihan tuotantoa ja kulutusta kohtaan. Tuoreen kyselyn mukaan lihan asema suomalaisten ruokapöydissä on melko vakaa. Suomalaisista yli 80 prosenttia syö lihaa vähintään kerran viikossa. Kolme neljästä suomalaisesta on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kotimaista lihaa tulisi tuottaa vähintään suomalaisten kulutusta vastaava määrä. 
 

Useamman kerran viikossa lihaa syöviä on suomalaisista kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia. Kyselyssä ei miesten ja naisten välillä ollut merkittävää eroa siinä, kuinka usein lihaa syödään. Noin 75 prosenttia vastaajista piti lihan osuutta omassa ruokavaliossaan sopivana. Vahvimmin tätä mieltä olivat yli 45-vuotiaat.

Vastaajista noin 75 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että Suomessa tulisi tuottaa lihaa ainakin sen verran, että se riittäisi suomalaisten kulutukseen. Suurinta kannatus oli keskustan, kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajissa. Vihreiden kannattajien näkemykset jakaantuivat asiassa. Heistä 49 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä ja 22 prosenttia täysin tai melko eri mieltä.

87 prosenttia vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ulkomailta tuodun lihan tulisi täyttää samat lain vaatimukset kuin kotimaisen lihan. 

Puolet vastaajista piti lihan kulutuksen ilmastovaikutusten käsittelyä mediassa liioiteltuna. Eniten tätä mieltä olivat yli 45-vuotiaat ja perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat. Vähiten tätä mieltä olivat alle 30-vuotiaat ja vihreiden kannattajat. 

MTK:n lihavaliokunnan puheenjohtaja Mauno Ylinen pitää hyvänä sitä, että kyselyn tulokset antavat vahvan selkänojan tuottajille ja kotimaiselle lihantuotannolle.  Samalla hän muistuttaa, miten tärkeää on käydä avointa keskustelua, joka perustuu tutkittuun ja oikeaan tietoon suomalaisesta lihantuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. 

-    Kuluttajat päättäkööt, syövätkö he lihaa vai eivät. Pääasia on, että he tekevät ratkaisunsa faktatietoon perustuen, muistuttaa Ylinen.  

Kysely tehtiin marraskuun ensimmäisellä viikolla. Kyselyyn vastasi 1012 suomalaista. Kysely on siis toteutettu sertifioidulla väestöä edustavalla paneelilla. Tulokset on painotettu edustamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan (pl. Ahvenanmaa). Virhemarginaali on maksimissaan +-3%.

MTK järjestää lihantuottajille, päättäjille, ruoka-alan vaikuttajille ja medialle suunnatun Vastuullisen lihan Suomi -seminaarin ke 20.11. kello 16-18.30 Helsingissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä.

Seminaari taltioidaan suorana videolähetyksenä: www.mediaserver.fi/live/mtk
Tallenne on katsottavissa myös jälkeenpäin saman linkin kautta.
Hashtag #tottalihasta 

-------
Lisätietoja kyselystä: asiantuntija Saara Patama, 044 0539 285

Lisätietoja seminaarista: 
Mauno Ylinen, MTK:n johtokunnan 2. pj., lihavaliokunnan pj. 040 521 2642
Marjukka Manninen, asiantuntija, 050 533 8924 
Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, 040 169 2060
Kaija Stormbom, viestinnän suunnittelija, 040 848 9559