Takaisin Luomuviljelyalan kasvusta Suomessa tulee päättää kuluttajan, ei EU-byrokraatin

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Luomuviljelyalan kasvusta Suomessa tulee päättää kuluttajan, ei EU-byrokraatin

21.05.2020

EU-komission eilen julkaisemat Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia kiinnittävät huomiota ja luovat odotuksia luonnonmukaiseen maataloustuotantoon ja sen tulevaisuuteen. MTK Luomu näkee ruokaketjun kestävyyden tarkastelun ja parantamisen hyvin tärkeänä asiana, mutta peräänkuuluttaa, että luomualan kasvattamisen tulisi tapahtua markkinalähtöisesti. Pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille. Tärkeää olisikin keskustella luomun kokonaisarvon kasvattamisesta. 

MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola Knehtilän tilallaan Hyvinkäällä
MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola Knehtilän tilallaan Hyvinkäällä

Luonnonmukainen ruuantuotanto on sertifioitua ja suomalainen luomutuotanto on hyväksytty, luotettava ja vastuullinen tuotantotapa. Luomusektori on myös merkittävä osa suomalaista maa- ja elintarviketaloutta. Tutkimusten mukaan aktiiviset luomun kuluttajat aikovat myös tulevaisuudessa ostaa luomutuotteita sekä lisätä niiden käyttöä. MTK Luomu pitää erittäin tärkeänä, että kotimaisella tuotannolla pystytään vastaamaan erilaisten kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin.

Komissio esittää Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiassaan luonnonmukaisen tuotannon pinta-alan kasvattamista koko EU:n tasolla 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä luomuviljelyksessä on EU:ssa 7,7 % ja Suomessa on 13,5 % koko peltoalasta. Strategioiden lähtökohtana on EU:n ruokaketjun kestävyyden parantaminen. MTK Luomu näkee luomutuotannon kasvun positiivisena asiana.
 
- Luomutuotannon kasvattamiseksi tarvitaan koko ruokaketjun yhteisiä toimia pellolta pöytään ajattelutavan mukaisesti. Yksinomaan poliittisilla toimenpiteillä ja EU-tukipolitiikan keinoin tämä ei onnistu. Pahimmillaan niillä voidaan jopa pilata luomun lisäarvoa markkinoilla. Tämän vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeä saada vauhtia kansallisen luomustrategian päivittämiseen, sanoo MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola.
 
MTK Luomu vaatii komissiota määrittelemään tarpeelliset työkalut luomutuotteiden kysynnän ja markkinoiden kasvattamiseen tasapainoisesti ja hallitusti, jotta vältytään mahdollisilta markkinahäiriöiltä.  
 
- Maatalouden on oltava kannattavaa elinkeinon harjoittamista ja liiketoimintaa. Poliittiset päätökset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa luonnonmukaisen tuotannon lisäarvo tuottajan näkökulmasta menetetään, sanoo luomuviljelijöitä MTK:ssa edustavan MTK Luomun puheenjohtaja Jaana Elo.
 
MTK Luomu korostaa, että luonnonmukaisessa tuotannossa arvonlisä pitää pystyä kotouttamaan myös alkutuotantoon, jossa tuotteen varsinainen lisäarvo tuotetaan.

 

Lisätietoja
Markus Eerola, MTK:n johtokunnan 3.puheenjohtaja, 0400 489 350, markus.eerola@mtk.fi
Jaana Elo, MTK Luomun puheenjohtaja, 044 222 0879, elojaana67@gmail.com
Hanna Leiponen-Syyrakki, MTK:n Brysselin toimiston johtaja, +32 (0) 47 650 2704, hanna.leiponen-syyrakki@mtk.fi