null Luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelu jatkuu

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelu jatkuu

21.2.2021

Reilun vuoden verran käynnissä olleessa luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelussa on edetty pykäläkohtaisiin tarkasteluihin. MTK on pitänyt esillä metsänomistajien näkökulmaa kiinnittämällä erityistä huomiota maanomistajien omaisuudensuojaan.

Reilun vuoden verran käynnissä olleessa luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelussa on edetty pykäläkohtaisiin tarkasteluihin. Hallituksen esityksen luonnoksen on tarkoitus mennä lausuntokierrokselle toukokuussa 2021. Eduskunnan on tarkoitus saada laki käsiteltäväkseen syysistuntokaudella 2021.

Valmisteluryhmissä mukana oleva MTK on pitänyt esillä metsänomistajien näkökulmaa kiinnittämällä erityistä huomiota maanomistajien omaisuudensuojaan. Myös lainsäädännön täsmällisyyden ja ennakoitavuuden varmistaminen sekä sujuvan käytännön soveltamisen edistäminen ovat MTK:n pääviestejä. Lisäksi MTK on korostanut huolellisen vaikutustenarvioinnin merkitystä.

Uudistuksen tavoitteena on mm. edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua parantamalla lainsäädännön toimivuutta ja vaikuttavuutta, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä, tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä ja selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, valmisteluryhmissä on käsitelty muutosehdotuksia esimerkiksi laji- ja luontotyyppisuojeluun, viranomaisten tehtäviin sekä luontotiedon hallintaan liittyen.

Toistaiseksi osa muutosehdotuksista on metsänomistajien kannalta ongelmallisia. Hyväksyttävän lopputuloksen aikaansaamisessa edunvalvonnalla on keskeinen merkitys.

Lisätietoa lakihankkeen etenemisestä on saatavissa ympäristöministeriön nettisivustolta: https://ym.fi/luonnonsuojelulain-ja-asetuksen-uudistus

Lisätietoja: Lakimies Anna-Rosa Asikainen


aiheet: luonnonsuojelulaki