null Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

4.5.2020

Ympäristöministeriö

Lakiin esitetään muutoksia, jotka ovat luonteeltaan lakiteknisiä tarkennuksia. Samassa yhteydessä on tarkoitus täsmentää merenhoitoasetuksen eräitä pykäliä. MTK:lla ei ole muutoksiin huomautettavaa. 

Lausunto annetaan Lausuntopalvelussa


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454