Sisältöjulkaisija

null Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Lausunto

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

6.3.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK kiittää mahdollisuudesta lausuntoon, ja toteaa seuraavaa.

2 § Nimisuojatuotteen rekisteröiminen, kansallinen vastaväitemenettely: 30 päivän vastaväiteaika on kohtuullinen. 30 päivää on riittävä aika reagoida, mutta ei kuitenkaan pitkitä kohtuuttomasti haettavan nimisuojan käsittelyprosessia.

3 § Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta: Vaatimus tuotteen nimestä ja valmistuspaikasta on kohtuullinen. Ilmoituksen antamistapoja ei tule rajata, vaan ilmoitus tulee ehdotuksen mukaisesti voida antaa erillisenä ilmoituksena tai muiden elintarvikelain mukaisten ilmoitusten yhteydessä.

Kokonaisuudessaan luonnos ei lisää yrittäjille koituvaa työtä tai kustannuksia, vaan täsmentää hyvin jo olemassa olevaa ohjeistusta.


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija

+35820 413 2925

+35840 568 8802