Takaisin Panostukset maaseudun matkailuun tuovat työtä, euroja ja alueellista elinvoimaa koko Suomeen

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Panostukset maaseudun matkailuun tuovat työtä, euroja ja alueellista elinvoimaa koko Suomeen

16.02.2023

Matkailu ja sen kerrannaisvaikutukset työllistävät suomalaisia. Matkailun positiiviset vaikutukset alueelliseen elinvoimaan ja hyvinvointiin ovat entistä tärkeämpiä. Maaseudun matkailua edistävät järjestöt painottavat kotimaan matkailun kilpailukyvystä huolehtimista ja Suomen maamarkkinoinnin tehostamista naapurimaihimme ja laajemmin Eurooppaan. Matkailukohteidemme saavutettavuutta ja muun muassa liikenneyhteyksiin kytkeytyvää palvelupaketointia tulee parantaa ja investointeja matkailualalle lisätä huomioiden nuoret yrittäjät ja alalle kouluttautuvat.  

Maaseudun matkailua yhteistyössä edistävät järjestöt ovat julkaisseet maaseutumatkailun tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan teemalla ”Matkailusta työtä ja elinvoimaa Suomelle”. Lue tavoitteet täältä. 

-    Ohjelmaan on listattu 18 matkailun kasvua edistävää toimenpidettä, joiden ripeällä toimeenpanolla läpi hallituskauden varmistetaan matkailuelinkeinojen kasvu ja kehitys. Matkailuelinkeinojen kerrannaisvaikutukset ovat merkittäviä maakunnissa, mutta samalla niistä hyötyy koko Suomi, muistuttaa MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg.  

-    Matkailumarkkinoiden epävakaudesta ja kustannusten noususta johtuvia kasvun esteitä pitää pystyä poistamaan ja lieventämään nopeasti. Matkailuyrittämisen verotuksen ja hallinnollisen taakan kohtuullistaminen ovat tulevan hallitusohjelman tärkeimmät tavoitteemme, painottaa Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Saila Valkeaniemi.  

Suomen matkailuvetovoiman potentiaali ja kysynnän kasvu perustuvat kehittyvään ja laadukkaaseen matkailupalvelujen tarjontaan. Matkailuinvestointien tukeminen tuo alueelle moninkertaiset työllisyys- ja tulovaikutukset. Nuorten yrittäjien ja työntekijöiden innostamista matkailualalle tulee tehostaa. Näin saadaan helpotusta myös matkailualan tämänhetkiseen työvoimapulaan.

-    Myös julkisia panostuksia ja yhteistyötä matkailuelinkeinoyrittäjien kanssa tulee lisätä, tehostaa ja terävöittää. Tässä suhteessa aiempina vuosina hyvään alkuun saatua yhteistyötä kotimaan matkailun edistämiseksi ei tule lopettaa, vaan siihen tulee lisätä resursseja ja toimenpiteitä merkittävästi. Samalla tulee huolehtia siitä, että keskeisille kansainvälisille markkina-alueillemme lisätään resursseja Suomen maakuvamarkkinointiin, vaatii Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Aalto.    

LIITE:  Matkailusta työtä ja elinvoimaa Suomelle - maaseutumatkailun tavoitteet hallitusohjelmaan

Lisätiedot: 
Päivi Nerg, elinvoimajohtaja MTK ry, p. 040 842 9810
Saila Valkeaniemi, puheenjohtaja, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, 050 3091660
Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry, 040 1791618


Kimmo Aalto

asiantuntija, maaseutumatkailu ja palveluyrittäjyys

palveluyrittäjyys, maaseutumatkailu, Lomalaidun ry, Green care

+358 40 179 1618