Takaisin Maaseutujärjestöt perustivat yhteisen foorumin suurten murrosten kynnyksellä

Tiedote – Yrittäminen

Maaseutujärjestöt perustivat yhteisen foorumin suurten murrosten kynnyksellä

21.02.2023

Yhdeksän maaseutujärjestöä on perustanut yhteisen Eläköön maaseutu! -foorumin. Foorumin tarkoituksena on tiivistää maaseudun monilukuisten järjestöjen yhteistyötä, luoda yhteistä tulevaisuuskuvaa ja vahvistaa maaseudun roolia toimijana pikemminkin kuin erilaisten toimien kohteena.

Perustamisvaiheessa mukana ovat 4H, Keskitien säätiö, Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliitto, Maaseudun Uusi Aika, MTK, ProAgria, SLC ja Suomen Kylät. Järjestöissä on mukana tuhansia alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä sekä satojatuhansia toimi- ja luottamushenkilöitä ja henkilöjäseniä.

Foorumin puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja, Maaseudun Sivistysliiton puheenjohtaja Tuomas Kuhmonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg ja toisena varapuheenjohtajana Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto.


Vasemmalta Päivi Nerg, Tuomas Kuhmonen, Aleksi Koivisto.

Foorumin toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa. Se järjestää 16.3. oman vaalipaneelin eduskuntavaalien kynnyksellä, osallistuu 28.6. SuomiAreenaan ja valmistelee osaltaan vuoden 2024 Maaseutuparlamenttia. Foorumi järjestää sisäisiä tapaamisia ja muita tapahtumia, kouluttaa, viestii sekä vaikuttaa verkostoissa ja verkostona. 

Tavoitteena tukea ja vahvistaa maaseudun toimijuutta

Perustamisvaiheen keskusteluissa esille nousi monta syytä, miksi juuri nyt on oikea hetki toimia. Energia- ja ruokamurros sekä epävarmuuden lisääntyminen korostavat uusiutuvien luonnonvarojen merkitystä, ja ne ovat kaikki maaseudulla. Jos maaseudun toimijat näkevät tähän liittyvät mahdollisuudet, ovat riittävän aloitteellisia ja heillä on riittävät toimintamahdollisuudet, koko Suomen hyvinvointi voi parantua. Maaseudun monilukuiset toimijat ovat kuitenkin hajallaan ja vailla foorumia yhteiseen näkemyksen muodostamiseen ja vaikuttamiseen.

– Perustajajäsenet toivoivat foorumilta tajunnanlaajennusta, uskonvahvistusta ja vaikuttamista, kertaa Tuomas Kuhmonen. Maaseutua koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kaivataan uusia ääniä ja näkökulmia, ja niitä tällaisessa verkostossa riittää esille tuotavaksi. Kuhmosen mielestä maaseudun toimijat voisivat toimia peileinä toisilleen, kirittää toisiaan ja löytää paljonkin uusia yhteisen tekemisen paikkoja. 

Päivi Nerg pitää tulevaisuudenuskoa ja ylpeyttä omasta työstä ja maaseudusta tärkeänä.

– Jos tulevaisuuteen ei uskota, ei tehdä myöskään tulevaisuusinvestointeja. Ja ilman niitä tulevaisuutta ei synny. Tarvitaan näkyväksi tekemistä, mutta myös uudenlaisia kannusteita. Maaseudulla pitää olla sananvaltaa ja päätösvaltaa omissa asioissaan, toivoo Päivi Nerg.

– Laajassa verkostossa on valtavasti tietoa, kokemusta ja toimijoita, joilta voimme ammentaa ja joita voimme ruokkia uudella tiedolla. Verkostossa on mukana tutkijoita, neuvojia, kehittäjiä, edunvalvojia, viestijöitä ja monenmoisia muita osaajia. Yhdessä olemme enemmän, pohtii Aleksi Koivisto.

Lisätietoja:

Tuomas Kuhmonen, tuomas.kuhmonen@utu.fi, 050 5911959
Päivi Nerg, paivi.nerg@mtk.fi, 040 8429810
Aleksi Koivisto, aleksi.koivisto@suomenkylat.fi, 040 5091365

Valokuvat, nimet vasemmalta oikealle:

Kuva 1: Päivi Nerg, Tuomas Kuhmonen, Aleksi Koivisto
Kuva 2: Aleksi Koivisto, Päivi Nerg, Tuomas Kuhmonen
 


 
 


Päivi Nerg

elinvoimajohtaja

elinvoimalinjan johto

+358 40 842 9810


Suositellut artikkelit

Eduskuntavaaleihin on jäljellä enää muutama viikko. Oli aika syventyä maaseutua koskeviin kysymyksiin. Suuri maaseutuilta -vaalipaneeli järjestettiin  16.3.2023.  Keskusteluun osallistuivat edustajat...

Hyvä maaseutumatkailuyrittäjä! Tule mukaan kuulemaan ajankohtaisista asioista, verkostoitumaan, oppimaan ja tutustumaan! Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien seminaari 22. – 23.3.2023 Kajaanissa.

Matkailu ja sen kerrannaisvaikutukset työllistävät suomalaisia. Matkailun positiiviset vaikutukset alueelliseen elinvoimaan ja hyvinvointiin ovat entistä tärkeämpiä. Maaseudun matkailua edistävät järjestöt painottavat...

Maistuva ammatti -sivusto esittelee ruoka-alaa ja alan monipuolisia työtehtäviä konkreettisella sekä  mielenkiintoisella tavalla. Sivustolta löytyy mm. alan koulupolkuja, tehtäviä, videoita ja ammattikuvauksia....

Luonnon monimuotoisuutta koskevan Suomen kansallisen strategian luonnoksen lausuntoaika päättyy tänään. Kannatettavaa päätavoitetta tukeva tarkempi sisältö vaatii vielä jatkotyötä. MTK:n lausunnossa tuodaan esiin...